Madeleine1
Elena3
”Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert”

– Pippi Långstrump –

Mattias5
Margareta5

Frågor som vi fick varför vi skall vinna priset ”Årets framtidsbyrå”

 

  • Hur ni tror att er byrå ser ut om 3 år?

Saldo är fortfarande en redovisningsbyrå där grunden fortsatt är rätt bokföring, men då vårt bokföringsarbete minskar kommer vi mer att arbeta likt ett managementbolag som faktiskt hjälper våra kunder till egen utveckling. Vi kommer dessutom knyta andra bolag till oss genom samarbeten för att öka antal punkter som våra kunder kommer att behöva. Detta kan röra sig alltifrån olika finansieringsmodeller, till profilering, hjälp till nätverk för våra kunder, utlandsetableringar mm. Redovisning och skatter finns dock alltid som en bottenplatta.

  • Hur ni ser på varför ska kunderna välja just er byrå?

Tillit, transparans och ett personligt engagemang är det som våra kunder får, svårt att veta innan dom väljer oss men lär snart märka när dom har valt oss. Vi lyfter frågor som engagemang utanför siffrorna, vi talar ofta om att må bra i sin verksamhet, inte bara att tjäna pengar utan faktiskt må bra och trivas, att arbeta för en god sak, om det nu är miljö, personal, eller socialt engagemang eller kanske rentav allt på en gång. Detta är saker vi lyfter fram i mötet med våra kunder som gör att våra kunder känner antingen yes, dessa trivs jag med eller också, aj där är inte jag just nu, låt mig få arbeta som jag alltid har gjort vilket gör att den senare kunden inte väljer oss. Förutom detta vill vi också visa upp oss som ett fräscht alternativ genom att vara som vi är som personer och dessutom genom inneha en för oss riktigt fräsch miljö där vi fysiskt arbetar, dvs i vårt fall vårt kontor.

  • Inom vilka områden och på vilket sätt ni utvecklar era medarbetare?

Vi tror mycket på att varje person måste få utrymme att faktiskt vara sig själv, våga vara sig själv och att utvecklas utifrån sin egen person. Om inte så skapar vi personer till att bli något annat än de dom egentligen är och det slutar aldrig särskilt bra. Var dig själv, utgå från dig själv och utvecklas därifrån. En bra och stark egen person ger en stor trygghet, genom en stor trygghet kan du bättre hantera din omgivning, medarbetare och kunder. Då kan du våga att utveckla dig själv, våga att göra misstag(misstag utvecklar dig i massor). Vi älskar olikheter, vilket gör att arbetsplatsen blir dynamisk och rörig, och ger en grym energi. Vi ger alla frihet att själv välja vilken väg som är bäst i form av utbildning och kurser. Vi ger varje person ett stort ansvar att hantera vardagen i arbetet vilket är uppskattat. Mycket beror ju såklart vilka personer vi får in i gruppen men personlighet går före kunskap, kunskap kan du lära, personlighet har du.

  • Hur ni driver mångfaldsfrågor, såväl inom jämställdhet som mångkulturellt?

Vår bransch är starkt kvinnobaserad, historiskt. För oss är det väldigt viktigt att blanda kön, då det ger en stark jämvikt i hur alla är mot varandra. Vi har 55% män och 45% kvinnor. Detta är en medveten strategi just för att Saldo inte skall bli ett för som branschen kvinnodominerat företag, där oftast kvinnan är mannens undersåte. Tittar du omkring dig i branschen så är det kanske inte helt ounikt att det är så, sunkigt, ja, men tyvärr fortfarande en sanning. Detsamma gäller mångfalden, det finns mångfald i vårt yrke, då oftast mer i den yngre generationens företag, men som ofta är så gäller mångfalden inte inom företagen. Inte helt ovanligt är att ifall ett företag har utländsk bakgrund kommer många i företaget från samma land. Detta är inte mångkulturellt. Mångkulturellt är mångfald och jäkligt intressant. Och återigen är detta något som skapar dynamik och energi i ett företag. Ni har kanske förstått men dynamik och energi är nåt som Saldo tycker om. Vi har idag 45% med utländsk bakgrund. Om man inte räknar, Värmland, Jämtland, Västergötland och Bohuslän som utländska.  😊

  • Vad som är viktigast för er vad gäller hållbarhetsarbete. Både interna och gentemot era kunder?

Hållbarhet består av flera saker, det första man tänker på är miljö, men det finns flera, ett företag där kunden kan slappna av och trivas för att kunna växa i, då ger vi en stark hållbarhet till våra kunder. Detsamma gäller alla som väljer att jobba på Saldo, där varje individ får utrymme att växa i sin takt, trivas och mår bra tillsammans med att ersättningen för detta arbeta faktiskt genererar en inkomst som varje person kan bygga en familj och framtid på om det nu är det man vill. Viktigt i denna ekvation är att bolaget Saldo är lönsamt och av sig självt kan utvecklas och må bra, och även då ha en ekonomisk hållbarhet genom vinster för framtiden. Saldo arbetar miljömässigt med att köpa in miljömedvetna produkter i verksamheten ändå ner till ekologisk mjölk då vi är sådana som människor vilket gör detta till ett naturligt val. Vi bidrar med medel till olika organisationer. Vi har sponsrat Assyriska FF i Södertälje dels för att vi tycker om fotboll men även för att vi tycker om deras verksamhet, vi ger varje år bidrag till en skola i Tanzania som ger flickor som inte har råd chans till en riktig utbildning, vi bidrar i år med medel till en förening, Reis, som hjälper flickor som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi gör detta för att vi tror på människan och att kunna öka tron på sig själv och därmed få andra att hjälpa andra. Det är en stark hållbarhet för oss.

  • Juryn vill även att ni berättar om hur stor del i % av dagens arbetsuppgifter på er byrå som kommer att vara automatiserade om 5 år?

 

All dagens bokföring kommer vi att kunna automatisera om fem år, om vi pratar detta arbete med bokföring, löner, bokslut och deklarationer kommer detta att vara automatiserat till 100%. Så länge vi tillsammans med en programutvecklare av rang tillsammans kan utveckla programvaran kommer detta att ske. Jag hoppas inte programvaruutvecklarna är för rädda själva dock. Ibland känns det som om dom bromsar takten självmant för att dom själva inte hänger med, trots att det är dom som styr. Men utvecklingen går fort nu och den kommer att öka. Så fort banken hittar hem i djungeln vem som äger transaktionerna så kommer transparansen att öka explosionsartat. Då blir det 100% automatiserat. Vidare tror vi på att en hel del av rådgivning, skatter mm kan automatiseras genom att programvaran reagerar, vilket den alltid gör fortare än människan ifall vi bara tillåter den. Om 5 år är dagens vardag 100% automatiserad, men rådgivning, vägval, management, mjuka värden, mänsklig tillit är inte till fullo automatiserad, en del men verkligen inte allt. Var beredd, var nyfiken och sätt kursen redan idag så har du ett fantastiskt företag och ett jäkligt trevligt liv framöver. 😊

 

 

Våra kunder är företag i Stockholm som uppskattar korrekt bokföring, lättanvända råd och ett trevligt bemötande.

Snabbkontakt, vi ringer dig.

Eller ring oss direkt:
08-30 73 00

Vi ringer dig.

Eller ring oss direkt:
08-30 73 00