Cornelia Batalow

Marknadsansvarig added.digital
cornelia@added.digital
073-537 64 76

Cornelia visar kunderna hur och vad som är effektivast kring marknadsföring. Det blir alltid lönsamt.

Cornelia Batalow