Madeleine1
marcus7
Matias3
Mattias6
Saldo ute2

Miljöpolicy

Saldo Redovisning arbetar med rådgivning, styrning och redovisning mot företag där ägaren är aktivt engagerad i den dagliga driften. Vi arbetar nära våra kunder för att tillsammans finna vägar till en större lönsamhet och en trivsammare framtid för respektive företagare.

Det miljöarbete som finns i Saldo är en självklar handling från vår sida och innebär att alla inköp av varor och tjänster görs med en miljöprofil. Vill vi visa våra nära och kära att vår jord är det viktigaste vi har och att vi har ett ansvar att lämna över denna planet till våra underbara barn. Allt från el, cykelbud, kontorsmaterial till det goda kaffet, mjölken och tvålen skall vara miljövänlig för att minimera vår verksamhets miljöpåverkan. Detta tror vi i längden leder till att även våra leverantörer kommer att erbjuda fler miljövänliga produkter och tjänster.

Vårt miljöarbete är en ständig process för att finna bättre lösningar som passar oss och vår jord. Vi följer gällande miljölagstiftning och arbetar efter den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och revideras årligen av externa revisorer.

Vi tänker varmt och stolt visa upp vårt miljödiplom för vår omgivning, för om vi kan så kan du.

Diskrimineringspolicy

Vi tycker om olika ursprung. Från Malmö, Istanbul, Harare, Paris eller Stockholm spelar ingen roll. Det blir ju mycket roligare då.

Personalpolicy

Det skall vara kul att arbete. En platt organisation med stort eget ansvar är saker vi tror på.

Glädje och slit hör ihop.

Vi gör ingen skillnad på kvinna eller man, svensk eller inte. Det viktigaste är att vi tillsammans trivs ihop.

Våra kunder är företag i Stockholm som uppskattar korrekt bokföring, lättanvända råd och ett trevligt bemötande.

Snabbkontakt, vi ringer dig.

Eller ring oss direkt:
08-30 73 00

Vi ringer dig.

Eller ring oss direkt:
08-30 73 00