Vår miljöpolicy

Miljöpolicy
Miljön är den viktigaste delen i vårt liv och anledningen till att vi lever.
Saldo Redovisning arbetar med rådgivning, styrning och redovisning mot företag där ägaren är aktivt engagerad i den dagliga driften. Vi arbetar nära våra kunder för att tillsammans finna vägar till en större lönsamhet och en trivsammare framtid för respektive företagare. Det miljöarbete som finns i Saldo är en självklar handling från vår sida och innebär att alla inköp av varor och tjänster görs med en miljöprofil. Vi vill visa våra nära och kära att vår jord är det viktigaste vi har och att vi har ett ansvar att lämna över denna planet till våra underbara barn. Allt från el, cykelbud, kontorsmaterial till det goda kaffet, mjölken och tvålen skall vara miljövänlig för att minimera vår verksamhets miljöpåverkan. Detta tror vi i längden leder till att även våra leverantörer kommer att erbjuda fler miljövänliga produkter och tjänster. Vårt miljöarbete är en ständig process för att finna bättre lösningar som passar oss och vår jord.
Kan vi göra skillnad så kan ni också. Tillsammans är grejen och det blir dessutom bra mycket roligare då.