Sofia Bengtsson in profile
Mattias Aphram in profile
Klicka här

4 steg för enklare redovisning

Efter flera års arbete med digitalisering och automatisering har vi utvecklat ett arbetssätt som visat sig varat mycket uppskattat. Det innebär att våra kunder gör ett fåtal saker, och att vi tar hand om resten. Låt oss presentera Saldos 4 steg.

1. Fakturering

Ni fakturerar, antingen från ert ärendehanteringssystem eller direkt från Fortnox.

2. Leverantörsfakturor

Alla era leverantörsfakturor kommer direkt in i ert system. Ni attesterar och betalar.

3. Kvitton

Vi har världens bästa kvittoapp: Mynt. När ni handlar något får ni en notis - fota kvittot - klart.

4. Löner

Ni berättar vilken lön och registrerar avvikelser. Vi löser resten.