På föräldraledighet

David Saupe

Fullstack developer

Dold talang: King på piano

Motto: "Life is either good, interesting or very interesting"

David Saupe