Enskild firma vs. Aktiebolag - Vilket passar dig bäst

En fråga som är både viktig och aktuell föralla typer av företagare och entreprenörer är huruvida du ska välja ettaktiebolag eller en enskild firma när du startar upp ditt företag. Det finns enrad olika faktorer som påverkar vilken typ av bolagsform som passar dig bäst.Exempel är vilka typer av inkomster du har både som privatperson och i dittföretag, och hur du vill att din ekonomi ska struktureras. Innan du gör dittval är det i alla fall viktigt att du förstår vad som gäller och hurverksamheten ska bedrivas i de olika alternativen. I den här artikeln kommer vidärför att gå igenom vad ett aktiebolag och enskild firma är och vadnackdelarna och fördelarna med de båda är.

Vad är en enskild firma?

Att starta en enskild firma är förmodligen detabsolut enklaste och snabbaste sättet att komma igång med ditt företagande. Föratt komma igång med ditt företag är det enda du behöver göra att gå tillSkatteverket för att ansöka om F- eller FA-skattesedel och du behöver ingeteget startkapital för att komma igång med din verksamhet.


En viktig del av enskild firma är att dittföretags ekonomi ses som en slags förlängning av din egen privata ekonomivilket innebär att Skatteverket ser på det du tjänar i ditt företag som eninkomst av tjänst och därför också kommer att skattas som det.


Eftersom en enskild firma är en förlängning avdin privata ekonomi anses ditt företag då inte som en egen juridisk personvilket gör att det är ditt egna personnummer som kommer att agera somorginisationsnummer för ditt företag. Detta innebär också att allt som dittföretag gör har du också ett personligt ansvar för vilket i sin tur gör att detär viktigt att noga separera privata pengar från företagets ekonomi.

Fördelar med en enskild firma

Sammanfattningsvis kan man säga att den sominte har allt för hög risk i sin verksamhet och som också vill komma igångsnabbt och smidigt med sitt företag så är en enskild firma ett fördelaktigtval. Det kostar inte heller mycket att starta upp en enskild firma och du behöveringet startkapital.. Andra fördelar är att det endast krävs en person för attstarta en enskild firma medans det för ett aktiebolag krävs en styrelse.

Nackdelar med en enskild firma

Eftersom en enskild firma är en förlängning avdin privata ekonomi finns det en risk att det blir problem med att hålla isärdin personliga ekonomi från företagets. En enskild firma kräver alltså att duär mycket organiserad och noggrann. Detta leder oss in på den kanske störstanackdelen med en enskild firma och det är att du som ägare har ett totaltansvar för alla förpliktelser koplat till ditt företag. Det innebär att om dinenskilda firma går dåligt riskerar du alla dina privata ägodelar och kapitalför att täcka för eventuella förluster som ditt företag gör. Det är därförockså rekommenderat att ändra en enskild firma till ett aktiebolag omverksamheten växer sig större för att minska risken.


En ytterligare aspekt att ha koll på är attnamnet på en enskild firma bara är skyddat i det svenska län som det ärregistrerat hos. Det innebär att en annan företagare i en annan del av Sverigeär tillåten att starta ett företag med exakt samma namn som ditt.  

Vad är ett aktiebolag?

Den absolut vanligaste företagsformen iSverige är ett aktiebolag och används av båda småföretagare och storabörsnoterade bolag. Ett aktiebolag och dess ägare är separata juridisk personermed en tydlig linje mellan företagets och din privata ekonomi. När du startarett aktiebolag behöver du ha minst 25 000 kr i ett startkapital vilket också ärdet högsta kapitalet som du kan förlora om ditt företag går dåligt. Detta är pågrund av att du i ett aktiebolag, till skillnad från en enskild firma, kanskilja på din egna och ditt företags ekonomi då pengarna alltid är separerade.


Om du när du startar ditt företag planerar attbedriva en verksamhet där det kommer att krävas stora investeringar, att dukommer behöva ta risker och att dina framtida kunder kommer ha längrekredittider så är förmodligen det bästa valet du kan göra att starta ettaktiebolag.

Fördelar med ett aktiebolag

Som vi redan har nämnt så är den absolutstörsta fördelen med ett aktiebolag att du tar bort risken för att gå ipersonlig konkurs om ditt företag inte skulle gå bra. Du har alltså ett störreskydd för att kunna våga ta fler risker när du bedriver din verksamhet.Självklart innebär inte detta att du kan vara vårdslös i ditt företagande mendet är ett säkrare alternativ jämfört med enskild firma.


Det finns också fördelaktiga skatteregler förett aktiebolag. Till exempel vid försäljning av bolaget och vid utdelning avlön och andra förmåner. Många företag, leverantörer och myndigheter föredraratt arbeta med aktiebolag vilket kan vara fördelaktigt för dig när du skabedriva din verksamhet och är beroende av samarbeten med tredje parter.

Nackdelar med ett aktiebolag

En nackdel är att det kostar mer att startaett aktiebolag jämfört med en enskild firma och ett aktiebolag får inte hellerlåna ut pengar till en ägare i bolaget. Det är också en del mer administrativtarbete med ett aktiebolag då du som ägare av ett aktiebolag måste lämna in enårsredovisning varje år till Bolagsverket som också är tillgängligt förallmänheten.

 

Dela gärna på socialamedier
Saldo Redovisning | Sociala Medier | LinkedInSaldo Redovisning | Sociala Medier | FacebookSaldo Redovisning | Sociala Medier | Twitter