Enskild firma vs. Aktiebolag - Vilket passar dig bäst | Saldo redovisning

May 13, 2022

En fråga som är både viktig och aktuell för alla typer av företagare och entreprenörer är huruvida du ska välja ett aktiebolag eller en enskild firma när du startar ditt företag. Det finns en rad olika faktorer som påverkar vilken typ av bolagsform som passar dig bäst. Exempel är vilka typer av inkomster du har, både som privatperson och i ditt företag, och hur du vill att din ekonomi ska struktureras. Innan du gör ditt val är det viktigt att du förstår vad som gäller och hur verksamheten ska bedrivas i de olika alternativen. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett aktiebolag och vad en enskild firma är och vad nackdelarna och fördelarna med respektive bolagsform är.

Vad är en enskild firma?

Att starta en enskild firma är förmodligen det enklaste och snabbaste sättet att starta företag. För att komma igång behöver du bara gå till Skatteverket och ansöka om F- eller FA-skattesedel. Du behöver inget startkapital för att starta bolaget.

En viktig sak som du bör veta om innan du startar enskild firma är att ditt företags ekonomi ses som en förlängning av din privata ekonomi, Skatteverket betraktar således det du tjänar i ditt företag som inkomst av tjänst.  

Enskild firma anses inte vara en egen juridisk person. Detta innebär att det är ditt egna personnummer som kommer agera organisationsnummer för ditt företag. Du är således personligt ansvarig för företaget.

Fördelar med enskild firma


Som nämnts tidigare går det snabbt att registrera bolaget och det är kostnadsfritt. Du behöver inte upprätta en årsredovisning. Andra fördelar är att det endast krävs en person för att starta en enskild firma, det krävs alltså ingen bolagsstyrelse.

Nackdelar med en enskild firma

Den största nackdelen med en enskild firma är att det är du som ägare som har totalansvar för alla förpliktelser kopplat till ditt företag. Om din enskilda firma går dåligt riskerar du dina privata tillgångar för att täcka för eventuella förluster och skulder. Eftersom allt beskattas som inkomst av tjänst kan skatten bli väldigt hög. En ytterligare aspekt att ha koll på är att namnet på en enskild firma bara är skyddat i det svenska län som det är registrerat hos. Det innebär att en annan företagare, i en annan del av Sverige, är tillåten att starta ett företag med exakt samma namn som ditt.  


Vad är ett aktiebolag?

Den absolut vanligaste företagsformen i Sverige är aktiebolag. Den används av båda småföretagare och stora börsnoterade bolag. Ett aktiebolag och dess ägare är separata juridiska personer. När du startar ett aktiebolag behöver du ha minst 25 000 kr i startkapital. Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare.


Fördelar med ett aktiebolag

Den största fördelen med ett aktiebolag att du minimerar risken för att gå i personlig konkurs om ditt företag inte skulle gå bra. Du har alltså större personligt skydd mot de risker du tar när du bedriver din verksamhet (det ska dock understrykas att detta inte betyder att ägarna till ett aktiebolag kan vara vårdslösa i sitt företagande, det kan innebära rättsliga påföljder). Det finns också fördelaktiga skatteregler för ett aktiebolag, till exempel vid vinst, vid försäljning av bolaget och vid utdelning. Många företag, leverantörer och myndigheter föredrar dessutom att arbeta med aktiebolag framför exempelvis enskilda firmor.


Nackdelar med ett aktiebolag

Det kostar mer att starta ett aktiebolag jämfört med att starta en enskild firma. Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till en ägare i bolaget. Det är mer administrativt arbete med ett aktiebolag, det måste exempelvis upprättas en årsredovisning  för varje räkenskapsår. Den ska sedan skickas in och godkännas av Bolagsverket. Årsredovisningen blir även tillgänglig för allmänheten. Du kan inte driva ett aktiebolag själv (även om du är ensam ägare), det krävs en ansvarig styrelse för att starta ett aktiebolag.

 

Det finns mer att ta hänsyn till när du ska välja bolagsform än det vi nämnt i den här artikeln. Kontakta oss så berättar vi mer.

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Kontakta oss för marknadsledande tips

Hör av dig så återkommer vi snart.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.