Mall för faktura – Så skickar du en faktura

5 Maj, 2021
Skriven av: Mattias Segerbrand

Som företagare är dina fakturor förmodligen ett av de absolut viktigaste dokumenten som du måste hålla koll på då de fakturor du skickar till dina kunder är avgörande för de intäkter ni tar in i bolaget. I den här artikeln går vi in på vilka detaljer som måste finnas med i en faktura, viktiga saker att tänka på samt att vi erbjuder dig vår fakturamall som du kan ladda ner gratis och använda för att skicka fakturor till dina kunder.

Vad en faktura måste innehålla

Det är viktigt att defakturor du skickar innehåller rätt information för att den ska kunna betraktassom giltig från Skatteverket. Dina fakturor spelar också roll i din bokföringdå de ofta finns med som underlag och därmed också måste innehålla sammainformation som den affärshändelse som ingår i din bokföring. På grund av dessaregler, och till och med lagar, finns det viss typ av information som du måsteha med i en faktura.

Ditt företags kontaktuppgifter, organisationsnummer och säte

På din faktura ska dualltid ha med det företagsnam eller bolagsnamn som ditt företag är registrerati. Du måste också alltid ha med ditt företags momsregistreringsnummer. Har dittföretag en F-skattsedel ska du också ange det i fakturan. Andra uppgifter somtelefonnummer och bank- och plusgironummer ska också finnas med på fakturan. Ärditt företag ett aktiebolag och din styrelse har sitt säte någon annanstans änden angivna postadressen måste du också ange vart detta säte ligger. Bedriverdu ett aktiebolag måste du också inkludera organisationsnumret på dinafakturor.

Dina kunders kontaktuppgifter

På varje faktura tillvarje unik kund du har måste du specificera kundens och företagets fullständiganamn. Du måste även inkludera postadressen till kunden eller kundens företag.Därefter kan du också inkludera ett personnamn om det är aktuellt.

Datum för fakturan

Du måste alltid uppgedagen då fakturan har skrivits ut och om det finns några eventuella order-eller leveransdatum.

Fakturanummer

När du skriver fakturormåste du skapa ett system för att kunna numrera dem i en oavbruten löpandeform. Det smartaste är därför att fakturor där numreringen är förtryckt. Det ärviktigt att hålla ordning på de olika numren på fakturorna så att du sedan kanhålla ordning i din bokföring. Det kan snabbt bli rörigt om detta inte är påplats redan från början.

Information om den aktuella affärshändelsen

På fakturan ska det varatydligt vilket typ av tjänst eller vara som kunden har handlat vid detspecifika tillfället. Gäller fakturan en vara ska du specificera beteckningenpå varan, antal varor, vad priset är per styck och datumet då försäljningenskedde. Gäller fakturan istället en tjänst ska du inkludera information omantal timmar för tjänsten, priset per timme och vilket datum som tjänstenutförts. Har du också gjort utlägg för din kund under din tjänst ska dessaockså inkluderas och specificeras i fakturan. Utlägg för kunder kan tillexempel vara vanligt om du tar betalt för någon form av konsulttjänst.

Det fakturerade beloppet

Förutom den detaljeradeinformationen vi nämnde i stycken ovan så ska det på fakturan tydligt framkommaden totala summan som kunden ska betala till dig. Viktigt är också attinkludera en förfallodag som vanligast kan variera mellan allt från 30 till 10dagar. Ibland kan även en kortare förfallodag förekomma. Du ska också angeinformation om den rådande dröjsmålsräntan så att du vid en eventuell försenadbetalning kan kräva dina kunder på ränta.

Den fakturerade momsen

I dina fakturor måste duockså ange det totala momsbeloppet som gäller. Detta ska uttryckas i bådeprocent och i kronor. Det är tillåtet att avrunda momsbeloppet till hela kronorför att göra det enklare vid betalning.

Använd dig av en fakturamall

För att se till att dinfaktura blir korrekt är det smidigt att använda dig av en fakturamall. Du kanfrån oss ladda ner en gratis fakturamall som hjälper dig att snabbt och smidigtfärdigställa dina fakturor. I mallen för du in all den information som gällerför den specifika fakturan och du kan sedan ladda ner den färdiga fakturan föratt skickas elektroniskt eller skrivas ut och skickas fysiskt.

Vem ska använda sig av en fakturamall?

En fakturamall passarperfekt för dig som driver en enskild firma eller ett mindre aktiebolag somännu inte har så stor omsättning. Särskilt bra är det att använda dig av enfakturamall om du inte skickar så pass många fakturor att du redan har ettstörre faktureringsprogram.