Mall för faktura – Så skickar du en faktura | Saldo redovisning

May 13, 2022

Som företagare är dina fakturor förmodligen ett av de absolut viktigaste dokumenten som du måste hålla koll på då de fakturor du skickar till dina kunder är avgörande för de intäkter ni tar in i bolaget. I den här artikeln går vi in på vilka detaljer som måste finnas med i en faktura och viktiga saker att tänka på.

Vad en faktura måste innehålla

Det är viktigt att de fakturor du skickar innehåller rätt information för att den ska kunna betraktas som giltig av Skatteverket. Dina fakturor spelar också roll i din bokföring eftersom de finns med som underlag. Därmed måste de innehålla samma information som den affärshändelse som ingår i din bokföring.

Organisationsnummer och säte

På din faktura ska du alltid ha med det företagsnam eller bolagsnamn som ditt företag är registrerat i och du måste alltid ha med ditt företags momsregistreringsnummer. Har ditt företag en F-skattsedel ska du också ange det i fakturan. Andra uppgifter som telefonnummer och bank- och plusgironummer ska också finnas med på fakturan. Är ditt företag ett aktiebolag och din styrelse har sitt säte någon annanstans än den angivna postadressen måste du ange vart detta säte ligger. Bedriver du ett aktiebolag måste du också inkludera ditt organisationsnummer på dina fakturor.

Dina kunders kontaktuppgifter

På varje faktura måste du specificera kundföretagets fullständiga namn. Du måste även inkludera postadressen till kundföretaget. Därefter kan du också inkludera ett personnamn om det är aktuellt.

Datum för fakturan

Du måste alltid uppge dagen då fakturan har skrivits ut och om det finns några eventuella order-eller leveransdatum.

Fakturanummer

När du skriver fakturor måste du skapa ett system för att kunna numrera dem i en oavbruten löpandeform. varje faktura ska ha ett unikt nummer. Det är viktigt att hålla ordning på fakturorna så att du kan hålla ordning i din bokföring. Det kan snabbt bli rörigt om detta inte är på plats redan från början.

Information om den aktuella affärshändelsen

På fakturan ska det vara tydligt vilket typ av tjänst eller vara som kunden har köpt vid det specifika tillfället. Gäller fakturan en vara ska du specificera beteckningen på varan, antal varor, vad priset är per styck och datumet då försäljningen skedde. Gäller fakturan istället en tjänst ska du inkludera information om antal timmar för tjänsten, priset per timme och vilket datum som tjänsten utförts. Har du gjort utlägg för din kund under din tjänst ska dessa också inkluderas och specificeras i fakturan. Utlägg för kunder kan till exempel vara aktuellt om du tar betalt för någon form av konsulttjänst.

Det fakturerade beloppet

Förutom den detaljerade informationen vi nämnde i stycket ovan så ska det på fakturan tydligt framkomma den totala summan som kunden ska betala till dig. Viktigt är att inkludera en förfallodag, som vanligast varierar från 10 till 30 dagar. Ibland kan även en kortare förfallodag förekomma. Du ska också ange information om den rådande dröjsmålsräntan så att du vid en eventuell försenad betalning kan kräva dina kunder på ränta.

Den fakturerade momsen

I dina fakturor måste du också ange det totala momsbeloppet som gäller. Detta ska uttryckas i både procent och i kronor. Det är tillåtet att avrunda momsbeloppet till hela kronorf ör att göra det enklare vid betalning.

Det finns fakturamallar att använda sig av eller digitala fakturamoduler, vi kan hjälpa dig att hitta rätt!

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Kontakta oss för marknadsledande tips

Hör av dig så återkommer vi snart.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.