Likviditetsbudget - så här gör du | Saldo redovisning

May 13, 2022

Att du som entreprenör och företagare ska ha koll på ditt företags ekonomi kan tyckas vara en självklarhet. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut då många företagare inte vet vilka siffror i sin ekonomi de bör titta på och framförallt inte varför. För att få en ordentlig bild över ditt företags ekonomiska hälsa måste du se bortom de pengar som finns eller inte finns på ditt bankkonto. Ni måste ha en budget för både ert resultat och er likviditet. I den här artikeln kommer vi prata om den senare och förklara hur du skapar en sådan budget.

Vad innebär likviditet? 

Likviditet är ett ord du säkert känner igen och det används för att beskriva ditt företags betalningsförmåga, det vill säga er förmåga att på kort sikt betala skulder. Likviditet är ett nyckeltal som är vanligt förekommande i finansiella rapporter och ger en bild av företagets finansiella välmående. Om ett företag har 100% kassalikviditet innebär det att de här och nu skulle kunna betala alla sina kortfristiga skulder. För att beräkna ditt företags kassalikviditet ställer du era omsättningstillgångar minus ert varulager och pågående arbeten, i förhållande till era kortfristiga skulder. 

Likvida medel - vad är det?

Med begreppet likvida medel menar man de tillgångar ditt företag kan använda till att betala löner och andra direkta kostnader som kräver kapital. Med andra ord är det pengar som inte är bundna i någon fast tillgång. I likvida medel ska du inte räkna in några kortfristiga placeringar, det vill säga pengar företaget har investerat i fonder eller aktier. 

Likviditetsbudget 

För att hålla koll på ditt företags likviditet och verksamhetens kassaflöde är det viktigt att du ställer upp en likviditetsbudget. Du börjar då alltid med att se över hur mycket pengar du har i början av en given period och hur mycket mer pengar du förväntar dig ska komma in respektive betalas ut. Du ska alltså se över dina inkomster och utgifter i förhållande till hur mycket pengar du redan har. Genom denna förhållandevis enkla beräkning får du en överblick på hur mycket pengar ni har kvar efter den givna perioden är slut. 

Genom att ställa upp en likviditetsbudget kan du svara på hur din kassa ser ut idag och skapa en prognos för hur den kommer att se ut framåt i tiden. Du kan alltså använda din likviditetsbudget för att planera din verksamhet. Den ger dig trygghet i dina beslut eftersom den förutspår hur framtida kostnader och investeringar kommer påverka ditt företag.

Att du behöver en likviditetsbudget har du säkert redan förstått och om informationen ovan inte räcker för att du ska kunna upprätta en sådan själv hjälper vi dig gärna. Kontakta oss på Saldo, vi finns här för dig och ditt företag.

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Kontakta oss för marknadsledande tips

Hör av dig så återkommer vi snart.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.