Resultatbudget och likviditetsbudget - så här gör du

Att du som entreprenör eller företagare ska ha koll på ditt företags ekonomi kan för många tyckas vara en självklarhet. Tyvärr ser dock verkligheten annorlunda ut då många företagare inte vet vilka siffror i sin ekonomi de bör titta på och framförallt inte varför. Det viktigaste med att analysera dina siffror är att veta vilka frågor du försöker få svar på så att du kan fatta rätt beslut för ditt företags framtid. För att få en ordentlig bild över ditt företags ekonomiska hälsa måste du se bortom de pengar som finns, eller inte finns, på ett bankkonto. Ni måste istället ha en budget för både ert resultat och er likviditet. I den här artikeln går vi in på djupet i dessa begrepp och skillnaden mellan de två. Vi kommer även att gå igenom hur du går tillväga för att skapa både en likviditets- och resultatbudget. 

Vad innebär likviditet? 

Likviditet är ett ord du säkert känner igen och det används till att beskriva ditt företags betalningsförmåga, det vill säga er förmåga att på kort sikt betala skulder. Likviditet är ett så kallat nyckeltal som är vanligt förekommande i företags finansiella rapporter för att ge en bild av deras finansiella välmående. Om ett företag har 100% kassalikviditet innebär det att de här och nu direkt skulle kunna betala alla sina kortfristiga skulder. För att beräkna ditt företags kassalikviditet ställer du därför era omsättningstillgångar, minus erat varulager och pågående arbeten, i förhållande till era kortfristiga skulder. 

Likvida medel - vad är det?

Med begreppet likvida medel menar man de tillgångar ditt företag har som finns tillgängliga att användas till att betala löner och andra direkta kostnader som kräver kapital. Med andra ord är det alltså era tillgängliga pengar som kan användas här och nu och som alltså inte sitter uppbundna i någon fast tillgång. I likvida medel ska du inte räkna in några kortfristiga placeringar som du kan ha i fonder eller aktier. 

Likviditetsbudget 

För att hålla koll på ditt företags likviditet och verksamhetens kassaflöde är det viktigt att du ställer upp en likviditetsbudget. Du börjar då alltid med att se över hur mycket pengar du har i början av en given period och hur mycket mer pengar du förväntar dig ska komma in respektive betalas ut. Du ska alltså se över dina inkomster och utgifter i förhållande till hur mycket pengar du redan har. Genom denna förhållandevis enkla beräkning får du en överblick på hur mycket pengar ni har kvar efter den givna perioden är slut. 

Varför du behöver en likviditetsbudget och varför den är viktig

Genom att ställa upp en likviditetsbudget kan du alltid svara på hur din kassa ser ut idag och skapa en prognos för hur den kommer att se ut framåt i tiden. Du kan alltså använda din likviditetsbudget för att kunna planera din verksamhet framåt och för att kunna ta viktiga beslut gällande framtida kostnader och investeringar. En likviditetsbudget kan också skapa en känsla av trygghet för framtida okontrollerbara situationer.

Dela gärna på socialamedier
Saldo Redovisning | Sociala Medier | LinkedInSaldo Redovisning | Sociala Medier | FacebookSaldo Redovisning | Sociala Medier | Twitter