Så här skriver du ett anställningsavtal - Mall | Saldo redovisning

May 13, 2022

Driver du eget bolag och det börjar bli dags att anställa fler personer till ditt team? Då gäller det att du har koll på hur du skriver ett anställningsavtal enlighet med svensk lag. Det är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare. För att ni ska känna trygghet och för att ni ska undvika eventuella problem. Vi kommer att gå igenom vad ett anställningsavtal är, vad det måste innehålla och några viktiga saker du behöver tänka på när du skriver ett anställningsavtal. Vi kommer också att gå in närmare på hur det fungerar med anställningsavtal och kollektivavtal.

Vad är ett anställningsavtal

Det är ett dokument som redogör för vem som har blivit anställd, vem som är arbetsgivare och under vilka typer av förhållanden som anställningen ska gälla under. För att ett anställningsavtal ska följa LAS-reglerna (det vill säga lagen om anställningsskydd) så bör det utfärdas i skriftlig form. När det finns i skriftlig form så fungerar det även som ett anställningsbevis.

Vad ett anställningsavtal ska innehålla

När du ska skriva ett anställningsavtal finns det en rad punkter du behöver få med för att anställningsavtalet ska vara giltigt. De följande punkterna är de viktigaste:  

 1. Information om arbetsgivaren och den anställde. Både namn och adress måste finnas med.
 2. Ett datum då anställningen ska börja.
 3. Anställningsform. Är det en tillsvidareanställning (det vill säga en fast anställning) eller rör det sig om en tidsbegränsad anställning.
 4. Yrkestitel. Vad ska den anställde arbeta med? Både titel och arbetsbeskrivning ska anges.
 5. Lön. Hur ska den anställde få betalt? Är det en fast lön som till exempel månadslön eller är lönen rörlig (kanske baserad på resultat eller prestation)?
 6. Löneperioder och eventuella förmåner som ingår i anställningen.
 7. Semester. Hur många dagar semester får den anställde ta ut och har personen rätt att ta ut sin semester i förskott eller inte?
 8. Arbetstider. När förväntas den anställde arbeta och hur många timmar per dag eller vecka?
 9. Uppsägningstid. Vad gäller om arbetsgivaren eller arbetstagaren vill avsluta anställningen och hur långt i förväg måste ett sådant beslut meddelas?
 10. Sluttid för anställningen. Detta behöver bara vara med om det är en tidsbegränsad anställning.
 11. Prövotid. Det ska vara tydligt när provanställningen övergår i en fast anställning.
 12. Arbetsplats. Finns det ett krav på vart arbetet ska utföras?

Hur fungerar ett anställningsavtal?

Det finns inget juridiskt krav på att ett anställningsavtal ska vara skriftligt. Men som vi nämnde tidigare så är det enligt regelverket LAS du som arbetsgivare är skyldig att ge en nyanställd all information om gällande arbetsvillkor i skrift. Arbetstagaren har rätt att få denna information senast en månad efter det att anställningen har påbörjats. En viktig detalj som bör nämnas är att om inget specifikt uttrycks i anställningsavtalet så antas anställningen vara en tillsvidare- eller fast anställning.

{{cta}}

Finns det kollektivavtal?

När du ska skriva ett anställningsavtal är det viktigt att ta hänsyn till om du är bunden till ett kollektivavtal eller inte. Om det finns ett sådant måste anställningsavtalet vara överensstämmande med de bestämmelser och regler som kollektivavtalet stipulerar. Du är skyldig som arbetsgivare att informera dina anställda om vad om gäller enligt kollektivavtalet.

Några viktiga saker att tänka på

Dina anställda är skyldiga att utföra sina arbetsuppgifter enligt det som står i deras anställningsavtal. En otydlig arbetsbeskrivning kan leda till att du och dina anställda har olika uppfattningar om vad de ska leverera i sina arbeten.

När man är anställd har man lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare men det är du som arbetsgivare som är ansvarig för vad denna lojalitetsplikt innebär och vad som gäller på ert företag.  

Om den verksamhet ni bedriver är av känslig karaktär kan det vara aktuellt att avtala om tystnadsplikt. Det kan till exempel handla om att anställda inte får delge känslig information om era kunder.

Det kan även finnas behov av en konkurrensklausul i anställningsavtalet, exempelvis att dina anställda inte får bedriva konkurrerande verksamhet medan deras anställning pågår.

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Kontakta oss för marknadsledande tips

Hör av dig så återkommer vi snart.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.