Så här skriver du ett arbetsgivarintyg - Mall | Saldo redovisning

November 13, 2023

Ett arbetsgivarintyg är ett viktigt dokument som du som företagare eller anställd bör ha koll på. Vi kommer att gå igenom vad ett arbetsgivarintyg är och hur det skiljer sig mot andra viktiga dokument som till exempel tjänstgöringsintyg och anställningsbevis. Arbetsgivarintyg krävs när en person söker A-kassa eller annan arbetslöshetsersättning.

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg är en blankett där en arbetsgivare intygar den anställdes anställningstid, anställningsgrad och befattning. Ett arbetsgivarintyg kallas också i vardagligt språk för arbetsintyg eller löneintyg.

Vad ett arbetsgivarintyg ska innehålla

Om du som arbetsgivare ska skriva ett arbetsgivarintyg måste du att se till att några specifika punkter finns med på blanketten:

  1. Uppgifter om anställningen. När började och slutade anställningen, vad innebär arbetet, har det funnits någon tjänstledighet eller är personen i fråga fortfarande anställd?
  2. Arbetstagarens personuppgifter. Fullständigt namn och personnummer måste finnas med.
  3. Anställningsform. Har den anställde en tillsvidareanställning, provanställning, behovsanställning eller handlar det om en tidsbegränsad anställning med ett satt slutdatum.
  4. Arbetstid. Här ska du svara på frågan hur många timmar per vecka som den anställda jobbar.
  5. Orsak till att en anställning eventuellt har upphört behöver anges. Rörde det sig om en uppsägning eller var det den anställde som sa upp sig. Det kan också vara en tidsbegränsad anställning som har avslutats.
  6. Erbjudande om fortsatt anställning. Det måste framgå om arbetsgivaren har erbjudit den anställda en ny anställning på samma arbetsplats samt om den anställde har accepterat eller nekat det erbjudandet.
  7. Arbetad tid de senaste 12 månaderna. Hur många timmar har den anställde arbetat per månad måste framgå. Om personen i fråga varit borta från arbetet eller alternativt jobbat övertid behöver det anges.
  8. Uppgifter om lön. Vilken typ av lön har den anställde fått? Rör det sig om månadslön, veckolön eller timlön och har den anställde fått betalt för övertid måste det framgå.

Hur lång tid har arbetsgivaren på sig att lämna arbetsgivarintyg?

Det finns ingen tidsbegränsning enligt lag men det ska lämnas ut inom skälig tid efter det begärts. Som arbetsgivare bör du därför utfärda intyget så snart som möjligt.

Ett arbetsgivarintyg krävs för att få ut a-kassa

Så fort en anställd slutar på en arbetsplats har den personen enligt svensk lag rätt att få ut ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare. Själva arbetsgivarintyget används för att pröva personens rätt till ersättning samt för att beräkna hur stor den potentiella ersättningen ska vara. Arbetsgivarintyget som lämnas till A-kassan måste vara påskrivet av den senaste arbetsgivaren.

Skillnaden mellan ett arbetsgivarintyg och ett tjänstgöringsintyg

Ett begrepp som är lätt att blanda ihop med arbetsgivarintyg är tjänstgöringsintyg. Ett tjänstgöringsintyg är ett mer omfattande dokument än vad ett arbetsgivarintyg är och sträcker sig vanligtvis över en hel anställningsperiod till skillnad från arbetsgivarintyg som ska redogöra för de senaste 12 månaderna.

I dokumentet ska inte bara information om start- och slutdatum samt arbetsbefattningen finnas med, utan i ett tjänstgöringsintyg ska också specifika arbetsuppgifter beskrivas. Det är ovanligt att ha med något form av betyg eller omdöme på den anställdes prestationer. Skulle det efterfrågas är det i stället ett tjänstgöringsbetyg som ska utfärdas.

Skillnaden mellan arbetsgivarintyg och anställningsbevis

Ett annat begrepp som ofta förväxlas med arbetsgivarintyg är anställningsbevis eller anställningsavtal. Det finns helt klart en del likheter mellan arbetsgivarintyg och anställningsbevis men det finns också skillnader. Ett anställningsbevis eller anställningsavtal skapas när en anställning påbörjas medan ett arbetsgivarintyg vanligen skapas när anställningen avslutas. Ett anställningsbevis går inte att använda till ansökan om A-kassa. I ett anställningsbevis finns information om arbetstagarens anställningsvillkor såsom vilka förmåner och semestervillkor som gäller.

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Kontakta oss för marknadsledande tips

Hör av dig så återkommer vi snart.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.