Kund - och leverantörsreskontra | Saldo redovisning

May 13, 2022

Innan vi börjar prata om reskontra är det viktigt att reda ut vad begreppet betyder. Ett sätt att beskriva reskontran är att det är som en typ av sidoordnad bokföring som främst används för att kunna ge dig en mer detaljerad information om dina kunder och leverantörer. Den finns för att underlätta vid din bokföring. Tänk på dina reskontran som en databas över all information som du kan tänkas behöva gällande kund- och leverantörsfakturor. Din reskontra använder du sedan som ett underlag till din slutgiltiga bokföring. 

Kundreskontra

Din kundreskontra redovisas som en tillgångspost i din balansräkning och ger dig överblick över de kundfordringar du har, det vill säga de intäkter du förväntar dig att få in av företagets kunder.

Leverantörsreskontra

I motsats till kundreskontran redovisas leverantörsreskontran som en skuld i din balansräkning och ger dig information om den fordran dina leverantörer har på ditt företag, det vill säga de kostnader som ditt företag förväntas betala.

Ger god översikt

Det är viktigt att hålla koll på dina reskontran så att de stämmer överens med verkligehten. Leverantörer och kunder måste vara korrekt upplagda och in- och utbetalningar måste matchas till rätt faktura etc. Om reskontran hanteras på rätt sätt kan du snabbt kan se vad som är betalt och obetalt och ger dig god kontroll över företagets likviditet. Du får dessutom ett överskådligt register med uppgifter om dina kunder och leverantörer.

Om detta verkar komplicerat eller om du hellre vill lägga din tid på annat hjälper vi dig gärna. Vi på Saldo Redovisning är nämligen experter på reskontra - hör av dig till oss!

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Kontakta oss för marknadsledande tips

Hör av dig så återkommer vi snart.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.