Affärsplan - en guide till framgångsrik företagsstrategi

Ett företags framgång kan ofta spåras tillbaka till de första penndragen i en affärsplan. I den här guiden utforskar vi hur du skapar en genomtänkt affärsplan och varför den är viktig för din företagsstrategi, samt ger dig en enkel mall att följa.

November 2, 2023

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en omfattande översikt som beskriver ditt företags mål, strategier, marknad, och ekonomiska prognoser. Den fungerar som en guide för ditt företag, hjälper dig att hålla kursen och kan användas för att attrahera investerare och andra intressenter genom att presentera en klar och genomtänkt strategi.

{{cta}}

Hur skriver jag en affärsplan?

Ett berg av arbete? Kanske vid första anblick. Men uppdelat i hanterbara etapper, blir skapandet av din affärsplan inte mer än en serie strategiskt valda steg. Börja med att definiera din affärsidé och mål, följt av en grundlig marknadsanalys. Beskriv ditt företag, dina produkter eller tjänster, och din marknadsföringsstrategi. Glöm inte att inkludera en detaljerad ekonomisk plan och en översikt över din organisationsstruktur och team.

{{cta-2}}

En översikt av din affärsplan

 • Företagsbeskrivning: Information om ditt företag och vad du erbjuder.
 • Marknadsanalys: En analys av din bransch, marknad och konkurrenter.
 • Organisation och ledning: Din affärsstruktur, team och roller.
 • Produktlinje/tjänst: Detaljer om dina produkter eller tjänster.
 • Marknadsföring och försäljning: Hur du planerar att attrahera och behålla kunder.
 • Finansiering: Dina finansiella behov och prognoser.

En steg-för-steg mall för att skapa en affärsplan

Att skapa en affärsplan behöver inte vara rocketsience, följ bara nedan steg:

1. Inledning

 • Syfte: Klargör affärsplanens syfte och vem den är avsedd för (investerare, partners, etc.).
 • Företagsinformation: Inkludera ditt företags namn, plats, ägare och kontaktinformation.

2. Affärsbeskrivning

 • Affärsidé: Beskriv din affärsidé och problemet den löser för kunderna.
 • USP (unik försäljningsproposition): Förklara vad som gör ditt företag unikt och varför kunderna ska välja dig.

3. Marknadsanalys

 • Målmarknad: Identifiera och beskriv din målmarknad, inklusive demografi, geografi och psykografi.
 • Konkurrentanalys: Analysera dina konkurrenter, deras styrkor och svagheter, och hur du positionerar dig mot dem.

4. Organisation och ledning

 • Organisationsstruktur: Skissera din företagsstruktur och de viktigaste teammedlemmarna.
 • Roller och ansvar: Definiera teammedlemmarnas roller, ansvar och expertis.

5. Produkt eller tjänst

 • Produktbeskrivning: Detaljera dina produkter eller tjänster, inklusive fördelar och funktioner.
 • Utvecklingsplan: Beskriv eventuella framtida planer för produkt- eller tjänsteutveckling.

6. Marknadsstrategi

 • Prissättning: Förklara din prissättningsstrategi och hur den jämför sig med konkurrenterna.
 • Försäljning och distribution: Beskriv hur du kommer att sälja och distribuera dina  produkter eller tjänster.
 • Marknadsföringsplan: Utveckla en plan för hur du kommer att marknadsföra ditt företag och attrahera kunder.

Finansiell plan

 • Försäljningsprognos: Skapa en prognos över dina försäljningsintäkter för en viss tidsperiod.
 • Budget: Utveckla en budget som inkluderar dina driftskostnader, marknadsföringskostnader och andra utgifter.
 • Finansiella prognoser: Presentera en prognos över din finansiella framtid, inklusive vinst och förlust, kassaflöde och balansräkning.

Vanliga frågor om affärsplaner

1. Varför är en affärsplan kritisk för småföretag?

En affärsplan är viktig för småföretag eftersom den ger en strukturerad översikt och plan för var företaget vill gå. Den svarar på den fundamentala frågan - "Vart är vi på väg och hur når vi dit”, och hjälper företagare att fokusera på sina mål, strategier och teamets roller och ansvar. Dessutom är en affärsplan ofta ett krav från investerare och banker som vill försäkra sig om företagets livskraft och lönsamhet.

2. Hur ofta bör en affärsplan uppdateras?

En affärsplan bör uppdateras regelbundet för att spegla företagets aktuella status och framtida mål. Småföretag kan dra nytta av att granska och uppdatera sin affärsplan åtminstone årligen eller när det sker betydande förändringar i marknaden, företaget eller dess produkter/tjänster.

3. Vilka är de vanligaste misstagen när man skapar en affärsplan och hur undviker man dem?

Vanliga misstag inkluderar att överdriva i optimism, otillräcklig marknadsanalys, orealistiska finansiella prognoser och brist på klarhet i affärsmodellen. För att undvika dessa, försäkra dig om att genomföra en omfattande marknadsanalys, var realistisk med dina finansiella förväntningar och ha en tydlig och genomförbar affärsmodell. Behåll båda fötterna på jorden, medan du blickar mot stjärnorna helt enkelt.

Ekonomisk rådgivning? Inga problem!
Behöver ni hjälp med redovisning & bokföring?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.