Föräldraledighet & föräldrapenning: Nya reglerna för 2024

Hantering av personalfrågor kan ofta kännas som en djungel, särskilt när lagar och regler förändras. I denna artikel kommer vi att guida er genom de nya reglerna för föräldraledighet och föräldrapenning som träder i kraft den 1 juli 2024. Med lite planering kan ni se till att både era medarbetare och verksamheten drar nytta av dessa förändringar.

June 10, 2024

Så förändras föräldraledigheten

Utökade dubbeldagar

Låt oss börja med dubbeldagarna. Tidigare har föräldrar kunnat vara lediga tillsammans i 30 dagar under barnets första levnadsår. Från och med 1 juli 2024 fördubblas dessa dagar till 60, och de kan användas fram till att barnet är 15 månader.

Vad är dubbeldagar?

Dubbeldagar innebär helt enkelt att båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet samtidigt. Dessa har alltså utökats till 60 dagar, från de tidigare 30 dagarna.

Möjligheten att överlåta föräldrapenning

En annan stor förändring är möjligheten att överlåta föräldrapenning till närstående, såsom mor- och farföräldrar, syskon eller nära vänner. Detta är en särskilt viktig förändring för ensamstående föräldrar, som nu kan få mer stöd från sitt nätverk.

Så här fungerar det

Föräldrar med gemensam vårdnad kan överlåta 45 dagar vardera, medan ensamstående föräldrar kan överlåta 90 dagar. Den enda förutsättningen är att personen som tar emot dagarna har en egen sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Ett praktiskt exempel

Föreställ er en ensamstående mamma som har svårt att kombinera sitt arbete med att ta hand om sitt barn. Med de nya reglerna kan hon nu exempelvis överlåta några föräldradagar till sin syster, som kan hjälpa till under en period. 

Syftet med de nya reglerna

Flexibilitet och jämställdhet

De nya reglerna syftar till att skapa mer flexibilitet och jämställdhet i arbetslivet. Föräldrar får nu större frihet att själva bestämma hur de vill använda sin föräldrapenning, vilket ses som ett viktigt steg mot en mer modern och anpassningsbar arbetsmiljö.

Stärker arbetslinjen

Förändringarna bidrar också till att stärka arbetslinjen. Genom att göra det lättare för föräldrar att kombinera arbete och familjeliv kan fler föräldrar stanna kvar i arbetslivet, vilket gynnar såväl företagen som samhället.

Hur påverkas företag och arbetsgivare av de nya reglerna?

Företag påverkas egentligen inte nämnvärt av förändringarna, utan de nya reglerna bör först och främst ses som en chans till större flexibilitet och en bättre möjlighet att kunna erbjuda bättre balans mellan arbete och privatliv. 

Viktigt att planera redan nu

Med det sagt är det som arbetsgivare viktigt att känna till förändringarna och redan nu börja planera för dem. Se till att uppdatera era interna rutiner och säkerställ att informationen om de nya reglerna är tydliga och tillgängliga för alla medarbetare.

Behöver ni stöd eller rådgivning? 

Behöver ni hjälp med att implementera de nya rutinerna eller rådgivning kring förmåner och personalhantering? Vi finns här för att stödja er! 

{{cta}}

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.