SGI 2024, vad är det och hur beräknas det?

Att hålla koll på SGI, eller sjukpenninggrundande inkomst, är avgörande för företagare och arbetsgivare. SGI påverkar inte bara din egen ekonomi om du skulle bli sjuk eller föräldraledig, utan också dina anställdas rättigheter och ersättningar. I denna artikel går vi igenom vad SGI är, hur det beräknas, och vilka förändringar som gäller för 2024.

June 14, 2024

Vad är SGI?

SGI står för sjukpenninggrundande inkomst och är en central del av det svenska socialförsäkringssystemet. Det är ett mått på din arbetsinkomst som används för att fastställa hur mycket ersättning du har rätt till när du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Tänk på SGI som en försäkring som skyddar din inkomst när livet tar oväntade vändningar. 

Hur beräknas SGI?

SGI är den beräknade årliga inkomst du skulle ha haft om du hade fortsatt att arbeta som vanligt, utan frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Att förstå hur SGI beräknas kan vara lite klurigt, men vi ska bryta ner det steg för steg.

1. Sammanställning av inkomst

Försäkringskassan samlar in uppgifter om din inkomst från Skatteverket och andra myndigheter. Detta ger en korrekt bild av dina inkomster under den inkomstgrundande perioden. Här tittar man på din lön, eventuella bonusar och andra inkomstkällor.

2. Inkomstprövning

Nästa steg är att bedöma om din inkomst ligger inom de fastställda gränsbeloppen. Den högsta möjliga SGI för 2024 motsvarar 10 prisbasbelopp, vilket är 573 000 kronor. Den lägsta möjliga SGI motsvarar 24% av prisbasbeloppet, vilket är 13 752 kronor.

3. Beräkning av daglig SGI

För att beräkna din SGI delas din årsinkomst från den inkomstgrundande perioden med antalet dagar i året, det vill säga 365 dagar. Detta ger en daglig SGI som sedan multipliceras med antalet dagar i en månad för att få fram din månatliga SGI.

Exempel:: Om du har haft en total inkomst på 480 000 kronor under den inkomstgrundande perioden, blir din dagliga SGI cirka 1 315 kronor (480 000 kr / 365 dagar). Din månatliga SGI blir då mellan 39 450 och 40 765 kronor beroende på om månaden har 30 eller 31 dagar

{{cta}}

Hur långt tillbaka beräknas SGI?

För att beräkna din SGI tittar Försäkringskassan på din inkomst under en viss tidsperiod, vilket kallas för den inkomstgrundande perioden. Denna period sträcker sig vanligtvis tolv månader bakåt i tiden. Detta innebär att de inkomster du haft under det senaste året ligger till grund för din SGI.

Tremånadersregeln för SGI

Tremånadersregeln är en viktig regel att känna till. Den innebär att din SGI kan räknas om ifall du har haft en betydande förändring i din inkomst under de senaste tre månaderna.

Exempel på tillämpning

Säg att du nyligen har börjat ett nytt jobb med högre lön eller gått från deltidsarbete till heltidsarbete. Då kan du ansöka om att få din SGI omprövad enligt tremånadersregeln. Försäkringskassan kommer då att använda din inkomst under de senaste tre månaderna som grund för att beräkna din nya SGI.

Uppdateringar för SGI 2024

Maxbelopp SGI för 2024

För 2024 är taket eller det högsta SGI som kan användas för att beräkna ersättning 573 000 kronor. Detta motsvarar 10 prisbasbelopp.

Lägsta SGI för 2024

Den lägsta SGI som ger rätt till ersättning är 13 752 kronor, vilket motsvarar 24% av prisbasbeloppet.

Nya gränsbelopp

För 2024 har de nya gränsbeloppen justerats. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten är nu alltså 573 000 kronor, upp från 525 000 kronor 2023. Detta påverkar hur mycket ersättning man kan få vid sjukdom eller föräldraledighet.

Påverkan av prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är en viktig faktor i beräkningen av SGI. För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor. Din SGI påverkas direkt av detta belopp eftersom den multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning.

Exempel: Om din SGI är 500 000 kronor, blir den beräknade sjukpenningen 485 000 kronor (500 000 kr x 0,97).

Det kan verka som en liten justering, men multipliceringen med 0,97 är viktig att förstå. Den används för att beräkna sjukpenning och föräldrapenning och påverkar hur mycket pengar du faktiskt får utbetalt.

SGI för enskilda firmor

Företagare med enskild firma har lite annorlunda regler för SGI. Här används firmans överskott som grund för SGI. Det innebär att du måste ta hänsyn till skatter och avdrag.

Påverkan av periodiserings- och expansionsfonder

Om du placerar pengar i periodiseringsfonder eller expansionsfonder påverkar detta ditt resultat och därmed din SGI. Det är viktigt att ha koll på hur dessa ekonomiska strategier kan påverka din ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet.

Exempel: Om du har ett överskott på 500 000 kronor men har satt av 100 000 kronor i periodiseringsfonder, räknas din SGI på 400 000 kronor.

Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten också 10 prisbasbelopp, dvs 573 000 kronor för 2024. Dock är inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning 7,5 prisbasbelopp.

Sammanfattning och råd till företagare

Att förstå och korrekt rapportera din SGI är avgörande för att säkerställa att du och dina anställda får rätt ersättning vid behov. Här är några praktiska råd:

  • Utdelning räknas inte: Kom ihåg att eventuella inkomster från aktieutdelningar inte räknas med vid beräkning av din SGI, vilket beror på att sociala avgifter inte tas ut på sådana inkomster. Det är därför viktigt att även ta ut lön som företagare. Hur mycket lön man ska ta ut är däremot en annan fråga.
  • Håll koll på dina inkomster: Samla och dokumentera dina inkomstuppgifter noggrant.

  • Var medveten om gränsbeloppen: Känn till de högsta och lägsta beloppen för SGI.

  • Använd tremånadersregeln vid behov: Om din inkomst förändras avsevärt, se till att begära omprövning av SGI.

{{cta-2}}

Redovisningshjälp? Då har du kommit rätt.
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.