Arbetsgivaravgift 2024: Vad varje arbetsgivare behöver veta

Vet du som arbetsgivare i Sverige vad de senaste förändringarna i arbetsgivaravgifterna innebär för ditt företag 2024? Inte? Toppen. Denna guide tar dig igenom de viktigaste uppdateringarna, förändringarna och hur du navigerar i avgiftssystemet för att säkerställa en korrekt hantering av dina avgifter.

April 10, 2024

Vad är arbetsgivaravgifter?

Förutom att betala en anställds lön, betalar en arbetsgivare också obligatoriska arbetsgivaravgifter. 

Dessa avgifter bidrar till viktiga sociala försäkringar som till exempel sjukvård, pensioner, och social omsorg. Genom arbetsgivaravgiften kan man förenklat säga att staten säkerställer att arbetsgivaren bidrar till den allmänna välfärden.

Förändringar i arbetsgivaravgifter för 2024

Tidigare fanns det en reducerad arbetsgivaravgift för unga mellan 15 och 18 år. Denna reducering slopades den 1 januari 2024. Det innebär att arbetsgivaravgiften för unga nu är 31,42% 

{{cta}}

Komponenter i arbetsgivaravgiften

​​Arbetsgivaravgiften på 31,42% delas in i flera komponenter, där den allmänna löneavgiften utgör den största delen. 

De avgifter som inkluderas i arbetsgivaravgiften är: 

  • Sjukförsäkringsavgift 3,55 procent
  • Föräldraförsäkringsavgift 2,60 procent
  • Ålderspensionsavgift 10,21 procent
  • Efterlevandepensionsavgift 0,60 procent
  • Arbetsmarknadsavgift 2,64 procent
  • Arbetsskadeavgift 0,20 procent
  • Allmän löneavgift 11,62 procent

Så beräknar du arbetsgivaravgiften:

För att beräkna arbetsgivaravgiften börjar du med att summera all ersättning, bruttolön, och de skattepliktiga förmånerna som utbetalas till din personal. Denna avgift är inte en enstaka kostnad utan samlar flera avgifter under sig, vilka tillsammans utgör en väsentlig del av det sociala skyddsnätet i Sverige. Summan av dessa avgifter motsvarar som nämnt 31,42 procent av de totala bruttolönerna och förmånsvärdena som betalas ut till dina anställda.

Räkneexempel:

Låt oss säga att du har en anställd som du betalar 30 000 kronor i månaden i bruttolön, och denne anställda har också skattepliktiga förmåner värt 2 000 kronor per månad. För att beräkna arbetsgivaravgiften gör du följande:

  1. Summa av bruttolön och förmåner: För en anställd med en månadslön på 30 000 kr och förmåner på 2 000 kr blir totalen 32 000 kr.
  2. Beräkna arbetsgivaravgiften: Med en avgift på 31,42% multiplicerar du helt enkelt totalen (32 000 kr) med 0,3142 för att få arbetsgivaravgiften.
  3. Resultat: Arbetsgivaravgiften blir 10 054,40 kr. Den totala kostnaden för arbetsgivaren blir därmed lönen plus avgiften, vilket i det här fallet är 42 054,40 kr.

Viktiga datum för inlämning och betalning:

Varje månad, den 12:e, är det dags att inkomma med arbetsgivardeklarationen samt att erlägga betalning för skatter och arbetsgivaravgifter. Observera att det finns två undantag: I januari och augusti förlängs denna deadline till den 17:e. Dessa betalningar ska göras till företagets skattekonto.

Ekonomiskt stöd och förmåner för arbetsgivare

Växa-stödet 

Om du driver ett enskilt företag och står inför din första anställning kan du dra nytta av Växa-stödet för att minska dina kostnader. För de första 25 000 kronorna av den anställdes månadslön behöver du endast betala en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. För lönebelopp som överstiger denna gräns tillkommer den standardmässiga arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Detta stöd är utformat för att göra det mer ekonomiskt överkomligt för enskilda näringsidkare att växa och expandera genom att anställa.

Programmet för nystartsjobb

Genom att anställa någon som inte varit aktiv i arbetsmarknaden på minst ett år, eller för personer mellan 20 och 25 år som varit inaktiva i minst sex månader, samt för individer som nyligen anlänt till Sverige, kan du som arbetsgivare kvalificera dig för ekonomisk ersättning genom nystartsjobb-programmet. Ersättningsnivån varierar beroende på den anställdas bakgrund och kan täcka hela arbetsgivaravgiften och ibland mer.

Detta ekonomiska stöd är tillgängligt för både tidsbegränsade och permanenta anställningar, och det spelar ingen roll om anställningen är på heltid eller deltid. För att ta del av denna möjlighet behöver du som arbetsgivare ansöka om nystartsjobb via Arbetsförmedlingen för den aktuella kandidaten. Godkännande från Arbetsförmedlingen krävs innan anställningsförhållandet initieras.

Regionalt stöd för arbetsgivare

Som arbetsgivare har du möjlighet att utnyttja regionala stödprogram som tillåter dig att minska arbetsgivaravgifterna för anställda som verkar inom specifika geografiska områden. Detta avdrag, som uppgår till 10 procent av det totala avgiftsunderlaget, kan maximalt reducera dina kostnader med upp till 7 100 kronor per anställd och månad. Stödet gäller inte alla branscher. Läs mer om vilka branscher stödet omfattar på Skatteverket.

Avslutning:

Med dessa insikter och verktyg hoppas vi att du känner dig bättre rustad att hantera arbetsgivaravgifter på ett effektivt sätt. Kom ihåg att regelbundet konsultera Skatteverkets riktlinjer eller rådfråga en redovisningsexpert och ta del av de resurser som erbjuds för att säkerställa en smidig hantering av dina avgifter.

Behöver du hjälp med arbetsgivaravgifter?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.