Dricks i restaurangbranschen: Redovisning, Skatt & Bokföring

Dricks har sedan länge varit en komplicerad, men integral del av restaurangbranschen. För servitörer, bartenders och andra anställda kan dricksen utgöra en betydande andel av den totala inkomsten. Medan dricks i många fall är en välkommen extra inkomst, följer det med en rad regler och utmaningar, särskilt när det kommer till hur den ska redovisas och beskattas. Samtidigt finns det pengar att spara för många restauranger genom att hantera utbetalningen av dricks på ett mer effektivt sätt. 

September 7, 2023

Grundläggande skatteregler för dricks

I olika delar av världen hanteras dricks på olika sätt, både socialt och juridiskt. I Sverige omfattas dricks av inkomstskattelagen (1999:1229), vilket innebär att den räknas som en form av inkomst och ska beskattas därefter. Men i frågan om vem som ska betala skatten blir det lite mer invecklat. Det beror dels på hur fördelningen av dricksen sker, men framförallt på vem som ansvarar för att fördela dricksen. 

För att bestämma om det är arbetsgivaren eller personalen som skatta på dricks behöver man först bedöma om det är restaurangen eller gästen som ska ses som utgivaren av dricksen. Och vid denna bedömning är det enligt Skatteverket avgörande om det är företaget som fördelar dricksen efter eget bestämmande eller om det är personalen som gör det.  

Då behöver restaurangen betala skatt på dricks

Restaurangen behöver betala skatt på dricks i de fall då företaget tar hand om dricksen och fördelar den bland personalen. Ur Skatteverkets ögon ses företaget vid detta scenario som utgivare av dricksen, vilket betyder att dricksen klassas som en inkomst för företaget och som lön för de anställda. Detta betyder i sin tur att företaget är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på den utbetalda dricksen.  

Då slipper restaurangen betala skatt på dricks

När personal får dricks i kontanter direkt av gästen och själv väljer att ta hand om den betraktas gästen som utgivare av dricksen, vilket betyder att kontanterna inte utgör någon inkomst för restaurangen. Detta betyder i sin tur att restaurangen inte behöver betala skatt eller arbetsgivaravgifter. Det ansvaret faller istället på den anställde, som behöver ta upp dricksen som inkomst av tjänst i sin inkomstdeklaration. 

Och nu tänker ni säkert: 

Vad händer om gästen ger sin dricks elektroniskt med sitt kort?

När gästen dricksar med sitt kort kommer ju dricksen in på företagets konto, vilket betyder att personalen inte kan förfoga över dricksen utan arbetsgivarens medgivande och medverkan. Betyder det att det är restaurangen som ses som utgivare av dricksen och därmed behöver betala arbetsgivaravgifter?

Inte nödvändigtvis.

Skatteverket gör ingen skillnad på om dricksen betalas kontant eller med kort, så länge det är personalen som själv bestämmer över hur dricksen ska fördelas. Dricks betald med kort - vid de fall personalen har eget bestämmande över dricksfördelningen - ses alltså inte som en inkomst till företaget utan snarare som en skuld till personalen. Detta betyder vidare att det är gästen som betraktas som utgivare av dricksen och att företaget därmed slipper betala arbetsgivaravgifter på den dricks personalen får. Precis som vid kontant dricks är det istället den anställde som behöver ta upp sin dricks som inkomst av tjänst i sin inkomstdeklaration.

Så bokförs dricksen

Beroende på vem som fördelar dricksen och hur den faktiska utbetalningen sker kan redovisningen och bokföringen skilja sig åt rent tekniskt.

Dricks kontant

Får personalen dricks kontant och det är personalen som själva bestämmer över hur deras dricks ska fördelas blir företagets redovisning opåverkad. Man kan se det som att dessa händelser sker utanför företagets böcker, då det är gästen som är utgivare och den anställde som är skyldig att ta upp dricksen som inkomst av tjänst i sin inkomstdeklaration. 

Dricks betald med kort eller och utbetalad elektroniskt

När dricksen betalas med kort men det är personalen som bestämmer hur den ska fördelas blir summan som utgör dricksen en skuld för restaurangen mot sina anställda. Dricksbeloppet ska därmed bokföras som en skuld i restaurangens böcker. När restaurangen sedan reglerar sin skuld gentemot personalen behöver de ett underlag i bokföringen som visar vilka personer som mottagit betalningen. I utbetalnings-verifikationen behöver det tydligt framgå vem som är mottagare. Det räcker exempelvis inte att skriva “personalen” som motpart, då personal som inte grupp inte är motpart i form av fysisk eller juridisk person.

Dricks betald med kort och utbetalad med kontanter

Det är helt okej att restauranger tillåter sin personal att ta kontanter direkt från kassan när dricksen betalats med kontokort. Förutsatt att det är personalen som styr över fördelningen av dricksen blir bokföringen rent tekniskt väldigt lik förloppet som vid scenariot när dricksen betalas ut elektroniskt. Restaurangen behöver fortfarande bokföra dricksbeloppet som en skuld mot personalen och upprätta ett underlag som visar vem som har mottagit ersättning när skulden regleras, det vill säga tas från kassan.

Något som Skatteverket påpekar, som är viktigt att tänka på, är att det inte är tillåtet att hantera den dricks som anges vid kortbetalning som växel till kunden och sedan för att komma runt bokföringen.

Slutsats

Dricks som ju i grunden är något väldigt härligt kan, som vi har sett i artikeln, också för den oinvigde skapa en del huvudbry när det kommer till administration och redovisning. Men som vi också har sett kan restauranger spara pengar genom att undvika "onödiga" arbetsgivaravgifter. Därför är det särskilt viktigt att hålla koll på bokförings- och skattereglerna kring dricks. 

För att läsa mer om dricks och redovisning hänvisar vi till Skatteverket. Kom också ihåg att alltid rådfråga en redovisningsexpert innan ni tar beslut om hur ni ska hantera och redovisa er dricks.

FAQ

- Måste jag som restaurangägare redovisa all dricks som tas emot?

Det beror helt på vem som är utgivare av dricksen samt vem som bestämmer över fördelningen.

- Hur kan digitala verktyg hjälpa mig med drickshantering?

Digitala lösningar kan automatisera många av de tidskrävande och komplicerade stegen i hanteringen av dricks, från insamling till redovisning och skattebetalning.

- Vad bör inkluderas i en dricks-policy?

En dricks-policy bör innehålla en tydlig beskrivning av alla aspekter kring hanteringen av dricks: Insamling, fördelning, redovisning, samt eventuella särskilda riktlinjer som restaurangen följer.

- Är det moms på dricks?

Nej, det är ingen moms på frivillig dricks.

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.