Elstöd 2023 - Detta gäller för företag

Den 5 maj gav EU-kommissionen klartecken för att företag och organisationer i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd. Regeringen meddelade senare att företag kommer kunna ansöka om elstöd från och med den 30 maj. Här går vi igenom grundförutsättningarna för elstödet, skapar klarhet i vad som faktiskt gäller för att få elstöd som företagare 2023 och hur elstödet ska redovisas.

July 3, 2023

Vad innebär elstödet för företag?

För företag innebär elstödet att alla näringsidkare och juridiska personer med elutag i elområde 3 och 4 nu kan ansöka om elstöd för för fjolårets extraordinärt höga elpriser. Stödet ska kompensera för höga elpriser under perioden oktober 2021 till och med september 2022 och ges med fast öresbelopp per förbrukad kilowattimme.

Storleken på elstödet bestäms av storleken på företagets elförbrukning under den angivna perioden. De med eluttag i elområde 4 kommer få 0,79 kronor per förbrukad kWh under den fastslagna perioden medan de i elområde 3 kommer få 0,50 kronor per förbrukad kWh. 

Elstödet betalas ut från en pott på omkring 30 miljarder kronor och maxbeloppet ett företag kan erhålla i elstöd uppgår till 20 miljoner kronor. Den samlade potten kommer från så kallade flaskhalsavgifter som Svenska kraftnät fått till följd av de höga elpriserna och de stora prisskillnader mellan södra och norra Sverige.

Grundförutsättningen för att vara berättigad elstöd som företag är att:

  • Företaget har haft eluttag i elområde 3 eller 4. Företag i elområde 1 eller 2 är inte berättigade elstöd.
  • Företaget har haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Företag som tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget elstöd för den eluttagspunkten. 
  • Företag har inte särskilda skulder hos Kronfogden.
  • Företaget har inte haft ett fastprisavtal för hela sin elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som gällt med samma fasta pris efter 24 februari 2023.

Hur ansöker man för elstöd till företag?

Till skillnad från elstödet för privatpersoner behöver företag och juridiska personer ansöka om att få elstöd, och det gör man via Skatteverkets webbplats. Ansökan öppnade 30 maj och kommer vara öppen till och med 25 september 2023. 

Vilka uppgifter behövs i ansökan om elstöd för företag?

För att kunna ansöka om elstöd och få utbetalning från Skatteverket måste företaget ha ett skattekonto och ha anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning, vilket ni kan göra i e-tjänsten Skattekonto. Därtill krävs att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa om vilka uppgifter som krävs mer exakt. 

När sker utbetalningen av elstödet till företag?

Utbetalningen av elstöd till företag kommer ske så fort som möjligt. Ambitionen enligt Skatteverket själva är att pengarna ska vara utbetalda redan några dagar efter att ansökan skickats in, förutsatt att ansökan skickats in via deras webbtjänst och är komplett. Om man är snabb på pucken betyder det med andra ord att företag kan få se sitt elstöd redan i juni. 

Man ska också komma ihåg att i de fall företaget i fråga har skatteskulder eller andra skulder till stat eller kommun så kommer dessa att betalas av först. Det som blir över efter att skatteskulderna har betalats av är det som företaget sedan kommer få utbetalt på sitt registrerade mottagarkonto. Värt att notera är också att företag i vissa fall inte får ett överskott utbetalt, exempelvis om det föreligger beslut om att företaget i fråga ska betala ytterligare skatt och förfallodagen ännu inte varit.

Hur ska företag redovisa elstödet?

Elstödet för företag betraktas i normalfallet som en intäkt och ska därmed tas upp i inkomstdeklarationen som ett näringsbidrag när Skatteverket fattat beslut om stödet. Det innebär att stödet kan redovisas i årsredovisningar som avser räkenskapsår som avslutas under 2023 om Skatteverket fattade beslut om stödet senast på balansdagen.

För företag som bedriver skattepliktig verksamhet ska stödet tas upp till den del som verksamheten är skattepliktig. Om företaget bedriver verksamhet som är helt undantagen från beskattning ska stödet inte tas upp.

Exakt hur elstödet ska redovisas beror på vilken normgivning företaget tillämpar:

  • En enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut K1 redovisar sitt elstöd som en intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023.

 

  • För företag som tillämpar K2 eller företag som upprättar årsbokslut behöver stödet inte periodiseras. 

 

  • För företag som tillämpar K3 ska stödet inte periodiseras.

För en mer utförlig beskrivning av hur elstödet ska bokföras rekommenderar vi Bokföringsnämndens webbplats för frågor och svar om elstöd.

Samtidigt är det också viktigt att beakta att regler och krav på hur eldstödet ska bokföras och redovisas kan variera beroende på företagets specifika omständigheter och den aktuella lagstiftningen. Därför rekommenderar vi starkt att rådfråga en redovisningskonsult eller skatteexpert för att säkerställa att bokföringen blir korrekt utifrån ditt företags unika situation.

{{cta}}

Vanliga frågor om elstöd till företag:

När kan man ansöka om elstöd som företag?

Företag kan ansöka om elstöd från och med den 30:e maj till och med den 25:e september 2023.

Vilka företag kan ansöka om elstöd?

Alla företag, oavsett företagsform kan ansöka om elstöd, så länge de uppfyller kraven för att vara berättigade elstöd-

Elstöd för koncerner - vad gäller?

Intressegemenskaper som koncerner kan ansöka om elstöd, men då ska ansökningen lämnas in gemensamt för företagen som ingår i intressegemenskapen. Det betyder alltså att företagen i koncernen tillsammans kan erhålla 20 miljoner, och inte varje företag var för sig. 

När är sista ansökningsdagen för elstöd för företag?

Sista dagen för företag att ansöka om elstöd är den 25 september 2023.

Hur mycket kan företag få i elstöd?

Företag kan maximalt erhålla 20 miljoner kronor i elstöd. Företag med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden oktober 2021- september 2022, medan företag i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh

Kan bostadsrättsföreningar få elstöd?

Bostadsrättsföreningar kan få elstöd, och gör precis som företag en ansökan via Skatteverkets e-tjänst.

Kan en enskild firma få elstöd?

Enskilda firmor kan precis som andra företagsformer få elstöd. Det är däremot viktigt för enskilda firmor att dela upp elstödet som avser privat förbrukning och förbrukning som skett i näringsverksamheten, då den sistnämnda delen är föremål för beskattning och ska hanteras enligt reglerna för näringsbidrag.

{{cta-2}}

Har ni frågor kring elstödet, eller behöver ditt företag hjälp med redovisning av elstödet?
På Saldo älskar vi redovisning! Låt oss ta hand om er ekonomi.
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.