Enskild firma: Vad är det och hur startar du en?

Att starta eget företag är en resa full av frågetecken och valmöjligheter. Bland de första besluten du ställs inför är valet av företagsform, och för många blivande företagare landar valet på en enskild firma. Men vad innebär det egentligen, och hur tar du steget från idé till verksamhet? Låt oss klargöra detta och sätta din företagsdröm i rullning.

November 2, 2023

Vad är en enskild firma? 

En enskild firma är en företagsform där du som ägare är företaget. Det finns ingen juridisk skillnad mellan dig och din verksamhet, vilket innebär att du har personligt ansvar för alla affärer – från skulder till tillgångar. Det är en populär form för många start-ups, tack vare dess enkelhet i såväl upprättande som drift.

{{cta}}


Fördelar med enskild firma

Det finns såklart många argument för att driva enskild firma, där det mest populära ofta brukar vara den låga tröskeln till att komma igång. Låt oss lista några fördelar med bolagsformen:

Simpel start och administration 

Att starta en enskild firma är förhållandevis okomplicerat. Det kräver inget startkapital och är ofta snabbt att registrera. Företagsstrukturen är också enkel, vilket innebär mindre byråkrati och lättare administration jämfört med andra bolagsformer.

Full kontroll och beslutsfrihet 

Som ägare har du full kontroll över verksamheten och kan fatta snabba beslut utan att behöva samråda med andra. Detta kan vara en stor fördel i en värld där marknadsläget snabbt kan förändras.

Alla vinster tillhör dig 

Du behåller alla vinster som företaget genererar efter skatt. Det finns ingen separation mellan företagets och dina personliga finanser, vilket gör det enkelt att dra nytta av företagets framgångar.

Skattemässiga fördelar 

Som enskild näringsidkare kan du dra nytta av olika avdrag som minskar din skattebörda. Du kan till exempel göra avdrag för en hemmakontorsplats och andra företagsrelaterade kostnader.

Flexibilitet 

En enskild firma är lätt att förändra eller avveckla om du önskar det. Du är inte bunden av samma strukturer och regler som i större företagsformer, vilket ger dig flexibilitet att anpassa verksamheten efter dina behov.

Nackdelar med enskild firma

Alla mynt har som bekant två sidor, och det finns såklart argument som talar emot den enskilda firman som företagsform, där det vanligaste brukar vara att det inte finns någon seperation i form av en juridisk person mellan dig och företaget. Låt oss lista några nackdelar:

Obegränsat personligt ansvar 

Som ägare till en enskild firma har du personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser. Om företaget hamnar i ekonomiska svårigheter kan dina personliga tillgångar, som ditt hem eller din bil, bli föremål för indrivning.

Svårare att attrahera investeringar 

En enskild firma kan ha svårigheter att attrahera externa investerare eftersom det inte finns några aktier att erbjuda. Detta kan begränsa din expansionskapacitet och förmåga att skala upp verksamheten.

Skatteplanering krävs 

Eftersom du och företaget är samma skattesubjekt kan det bli komplicerat att optimera din skattesituation. Enskilda firmor kan komma att betala mer i skatt jämfört med andra bolagsformer, särskilt om inkomsterna är höga.

Begränsad möjlighet till kontinuitet 

Om du som ägare väljer att sluta, eller om något skulle hända dig, kan det bli svårt att överlåta verksamheten till någon annan. En enskild firma är väldigt knuten till dess ägare, vilket kan vara en nackdel vid generationsskiften eller försäljning av företaget.

Perception 

Detta är såklart subjektivt, men det är inte helt ovanligt att vissa kan uppfatta en enskild firma som mindre professionell än ett aktiebolag. Detta kan påverka affärsrelationer och kundens uppfattning om ditt företag.

Är enskild firma rätt val för dig?

Det enklaste svaret, det beror på. Som med allt annat gäller det att väga dessa fördelar och nackdelar mot varandra när du beslutar om en enskild firma är rätt val för dig och din affärsidé. Det är alltid klokt att konsultera med en ekonomisk rådgivare för att få en djupare förståelse för de specifika konsekvenserna i ditt fall.

{{cta-2}}


Steg för att starta en enskild firma 

Här är några tydliga steg som tar dig närmare ditt företagande.

1. Koncept och affärsidé 

Innan något annat, var tydlig med vad din firma ska erbjuda. Vad är din unika affärsidé? Vem är din målgrupp? En genomtänkt affärsplan är nyckeln till en lyckad start.

2. Namnval och varumärke 

Ditt företagsnamn är din identitet. Även om det inte är ett krav att registrera ett unikt företagsnamn för en enskild firma, eftersom ditt personnamn blir namnskyddat, kan det vara av värde att skapa ett distinkt företagsnamn som reflekterar din verksamhet. Detta namn blir skyddat i det län där verksamheten bedrivs. Tänk på att namnet bör vara professionellt, personligt och ha potential att vara hållbart över tid. Det ska vara lätt att minnas, enkelt att uttala och inte begränsa din verksamhet geografiskt eller verksamhetsmässigt. Undvik namn som kan förväxlas med eller är för likt redan etablerade företag. Registrering och skydd för företagsnamnet sköts av Bolagsverket.

3. Registrera företaget 

Nu blir det snart officiellt. Initiera processen genom att anmäla din verksamhet till Bolagsverket, vilket enklast görs via verksamt.se. Denna portal fungerar som en one-stop-shop för tjänster från Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Vid registreringen kan du även anmäla dig för moms, F-skatt eller FA-skatt.

4. Ansök om godkännande för F-skatt eller FA-skatt

En förutsättning för att driva en enskild firma är att du erhåller godkännande för F-skatt, vilket gör dig ansvarig för att själv betala skatter och avgifter månatligen som en förskottsbetalning på årets skatt. F-skatt fungerar som en preliminär skatt. Om du istället kombinerar din firma med annan anställning är det FA-skatt som gäller. Detta är en kombinerad skatt för både företag och anställning. Ansök om detta på verksamt.se.

5. Momsregistrering

De flesta företagen är skyldiga att redovisa moms (mervärdesskatt). För att kunna göra det behöver du anmäla företaget för momsredovisning, vilket du gör på verksamt.se

6. Vänta på registrering från Bolagsverket

Efter godkännande för skatter och momsregistrering återstår det att Bolagsverket registrerar din näringsverksamhet. Detta kan variera i tid men tar vanligtvis mellan en och två veckor.

7. Tuta och kör!

Nu är du igång, dags för att förändra världen!

Slutord 

En enskild firma kan vara början på ditt livs äventyr. Det är en resa som kräver hårt arbete och engagemang, men också ger utrymme för frihet och personlig utveckling. Varje företag är unikt, och det finns inget facit för framgång – men med noggrann planering och rätt inställning (och stöd från Saldo Redovisning), är du väl rustad för att göra din företagsdröm till verklighet.

Har du fler frågor eller behöver stöd på vägen? 

Tveka inte att kontakta oss på Saldo. Vi har lång erfarenhet av företagsrådgivning och har hjälpt många nya entreprenörer att navigera genom företagsvärlden med stor framgång.

Lycka till med din företagsresa!

Är du ensamföretagare och letar av redovisningsbyrå som stöttar dig i vått och torrt?
Svårt att bestämma dig? Bolla frågan med oss!
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.