Faktureringsmetoden eller kontantmetoden: vilken är bäst?

När det gäller bokföring, står många företag inför valet mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden. Detta val är avgörande för hur företaget sköter sin bokföring. Faktureringsmetoden anses vara mer omfattande, medan kontantmetoden erbjuder enklare hantering. För företag som växer och når en omsättning på över tre miljoner kronor per år blir faktureringsmetoden ett krav.

November 29, 2023

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är en kärnkomponent i företagsbokföring, framförallt för större verksamheter. Den erbjuder en noggrann bild av företagets finansiella status.

I faktureringsmetoden sker bokföringen av kundfakturor direkt när de skapas, och leverantörsfakturor registreras vid mottagandet. Denna metod separerar bokföringen av intäkter och kostnader från de faktiska utbetalningarna. När det gäller momsredovisning, så sker detta tidigare i faktureringsmetoden jämfört med kontantmetoden. Företag som registrerar sig för momsredovisning behöver välja om de vill följa denna metod. Om omsättningen överstiger 3 miljoner kronor årligen, blir användningen av faktureringsmetoden ett måste, vilket är standard för aktiebolag.

{{cta}}

Fördelar

  • Ger en noggrann och tidig överblick över företagets ekonomi.
  • Underlättar identifiering av obetalda fakturor och förbereder företaget för framtida finansiella förpliktelser.

Utmaningar

  • Det kan vara mer komplex att hantera på grund av dess detaljnivå.
  • Kräver noggrann uppföljning av både utgående och inkommande fakturor.

Kontantmetoden

Kontantmetoden är en förenklad bokföringsmetod som ofta används av enskilda näringsidkare och mindre företag. Den är idealisk för verksamheter med färre ekonomiska transaktioner.

I kontantmetoden bokförs inkomster och utgifter först när pengarna faktiskt har överförts, vilket förenklar bokföringsprocessen. Detta innebär att endast de faktiska in- och utbetalningarna registreras, vilket gör att kundfordringar och leverantörsskulder inte inkluderas. För företag vars nettoomsättning överstiger 3 miljoner kronor är det nödvändigt att övergå till faktureringsmetoden, och denna övergång bör planeras inför nästa räkenskapsår.

{{cta-2}}

Fördelar

  • Förenklar bokföringsprocessen genom att eliminera behovet av att spåra kundfordringar och leverantörsskulder.
  • Lämplig för mindre företag med begränsade transaktioner.

Utmaningar

  • Ger inte en lika detaljerad överblick över bokföringen jämfört med faktureringsmetoden.
  • Det kan göra det svårare att hålla koll på obetalda fakturor och kvitton.

Slutsats

Att förstå och välja rätt bokföringsmetod är avgörande för ditt företags ekonomiska hantering och rapportering. Faktureringsmetoden erbjuder en mer detaljerad överblick men kräver mer noggrannhet, medan kontantmetoden är enklare men kanske inte ger fullständig insyn i företagets ekonomiska tillstånd. Valet bör baseras på företagets storlek, omsättning och behov av ekonomisk översikt.

Vanliga frågor om intern redovisning

1. Är faktureringsmetoden lämplig för små företag?

Faktureringsmetoden kan användas av alla företag, men är oftast mer lämplig för större företag.

2. Hur påverkar valet av bokföringsmetod min momshantering?

Med faktureringsmetoden bokförs momsen samtidigt som fakturan, medan i kontantmetoden sker momsbokföringen vid betalningstidpunkten.

3. Kan jag byta bokföringsmetod när mitt företag växer?

Ja, företag kan behöva byta till faktureringsmetoden när de växer och överskrider en viss omsättning.

Är du nystartad? Låt oss hjälpa dig vägen!
Vill du bolla redovisningsmetoder eller andra ekonomifrågor?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.