Lön eller utdelning: Så tänker du kring 3:12-reglerna 2024

Att ta ut rätt lön är viktigt för att maximera sin utdelning i ett fåmansbolag. Men hur mycket lön ska man ta ut? Hur mycket är rätt? Och ska man använda sig av förenklingsregeln eller huvudregeln? Ja, om 3:12-reglerna tvistar de lärde. Men så krångligt behöver det inte vara. Här går vi igenom utdelningsreglerna för fåmansföretag så att du kan ta del av ditt bolags vinst på effektivast sätt.

June 11, 2024

Lön eller utdelning?

Den vinst som ett företag gör kan i huvudsak plockas ut i form av lön eller utdelning. Att som ägare av ett fåmansbolag gravitera mot utdelning kan vara lockande, då det rent skattemässigt är fördelaktigt att välja utdelning framför lön. Kapitalinkomst från kvalificerade andelar beskattas nämligen endast med 20% upp till ett visst gränsbelopp (mer om det senare).

Väljer du att ta ut din vinst i form av lön kommer mycket att försvinna i skatt och arbetsgivaravgifter, särskilt om du hamnar över brytpunkten för statlig inkomstskatt. År 2024 är brytpunkten för statlig inkomstskatt för dig som inte fyllt 66 år fastställd till 615 300 kronor.

Som ägare av ett fåmansbolag är utdelning alltså det mest effektiva sättet att ta del av ditt företags vinst. Samtidigt är det sällan en god idé att slopa lönen helt och hållet. Detta framför allt på grund av två anledningar:

 1. Lön ger dig rätt till bra och viktiga förmåner.
 2. Löneuttag kan ge upphov till större utdelningsutrymme.

Tar du ut lön får du rätt till förmåner som allmän pension, sjukpenning och föräldrapenning. Detsamma gäller ej för kapitalinkomster. Följaktligen kan det vara en bra idé att ta ut lön, då det skapar social trygghet, både idag och imorgon.

Beloppstak för nämnda förmåner 2024:

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI) 614 900 kr
 • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 573 000 kr
 • Föräldrapenning (baseras på SGI) 573 000 kr

Så mycket lön maximerar dina förmåner

För att maximera din PGI, SGI och föräldrapenning bör du alltså ta ut en årslön på 614 900 kr. Även om lön beskattas hårdare än kapital maximerar du vid denna årslön ditt allmänna pensionssparande, samtidigt som du har rätt till högsta möjliga ersättning från Försäkringskassan i de fall du skulle bli sjuk eller behöva vara föräldraledig.

Utöver att lön ger dig rätt till förmåner kan löneuttag också ge upphov till större utdelningsutrymme. I enklare termer betyder det att en högre lön kan skapa förutsättningar för större utdelning, särskilt om bolaget har höga lönekostnader, då gränsbeloppet ofta blir större.

Frågan löd: lön eller utdelning? 

Och svaret är nästan alltid att en kombination av båda är det bästa alternativet. Exakt hur mycket lön och hur mycket utdelning du bör ta ut är givetvis mer situationsbaserat. Det beror ju väldigt mycket på i vilken situation du och din verksamhet befinner er i. Går företaget med vinst? Ska vinsten återinvesteras? Vill du maximera dina förmåner?

Hur mycket utdelning du kan ta ut (till skatt om 20%) och hur mycket lön du därmed bör ta ut är dock en helt annan fråga, betydligt enklare att besvara. Det svaret går alltid att finna i 3:12-reglerna, och mer specifikt i gränsbeloppet som räknas fram med hjälp av desamma. 

Låt oss därför titta närmare på det.

Vad är ett gränsbelopp?

På den mest fundamentala nivån representerar gränsbeloppet hur stor del av utdelningen som får beskattas till 20%. Gränsbeloppet är alltså ett värde som styr storleken på den del av utdelningen som är föremål för lägre beskattning.

Gränsbeloppet kan beräknas på två olika sätt, genom förenklingsregeln eller genom huvudregeln. Det är fritt fram att tillämpa den regeln som ger det högsta gränsbeloppet. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av dina bolag, i den händelse du skulle äga fler.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln är ofta, men inte alltid, mest fördelaktig att tillämpa i mindre fåmansbolag med få anställda. Gränsbeloppet bestäms med förenklingsregeln av ett schablonbelopp:

 • Gränsbelopp enligt förenklingsregeln 2024: 204 325 kr
 • Gränsbelopp enligt förenklingsregeln 2025: 209 550 kr

Huvudregeln

Det andra alternativet att räkna ut gränsbeloppet är genom att tillämpa huvudregeln. Gränsbeloppet fastställs då av löneutrymmet, vilket är 50% av bolagets löneunderlag, det vill säga hälften av totala kontanta löneutbetalningar från föregående räkenskapsår. Låt säga att ditt bolags löneutbetalningar uppgår till 3 miljoner, då skulle du enligt huvudregeln ha rätt till lågbeskattad utdelning på 50% av löneutrymmet, det vill säga 1,5 miljoner kronor.

För att ha möjlighet att tillämpa huvudregeln krävs det dock att du uppfyller det så kallade löneuttagskravet, vilket du gör genom att du eller någon närstående till dig tar ut tillräckligt med lön från bolaget.

År 2024 respektive 2025 uppgår löneuttagskravet för utdelning enligt huvudregeln till:

2024:

 • 445 800 kronor (6 IBB) + 5% av bolagets kontanta löneunderlag (2023) eller 713 280 kronor (9,6 inkomstbasbelopp)

2025:

 • 457 200 kronor (6 IBB) + 5% av bolagets kontanta löneunderlag (2024) eller 731 520 kronor (9,6 IBB).

Hur mycket lön ska jag ta ut 2024 enligt huvudregeln?

Som vi såg fanns det två sätt att fastställa löneuttagskravet, som sedan blir underlaget att fastställa gränsbeloppet enligt huvudregeln. Det fanns en lägre gräns, 6 IBB + 5% av bolagets kontanta löneunderlag, och en högre gräns på 9,6 inkomstbasbelopp.

För dig som ska ta utdelning år 2024 blir den högre gränsen mest fördelaktig att tillämpa ifall det totala löneunderlaget år 2023 är översteg 5 349 600 kronor. För dig som tänker ta utdelning 2025 och planerar löneunderlaget under 2024 blir den högre gränsen mest fördelaktig att tillämpa då det totala löneunderlaget överstiger 5 486 400 kronor.Följaktligen blir alternativet med 6 IBB + 5 % av bolagets kontanta löneunderlag bättre att tillämpa om löneunderlaget är lägre än ovan nämnda belopp. 

Räkneexempel 

Anledningen att de olika alternativen blir mest fördelaktiga vid olika scenarion handlar helt enkelt om att lägre lön är mer kostnadseffektivt för dig som ägare, då din skatt och dina avgifter blir mindre. Samtidigt behöver du ju ta ut tillräckligt med lön för att uppfylla löneuttagskravet.

Det handlar alltså om att hitta brytpunkten mellan den lägre och högre gränsen och detta kan vi göra på följande sätt:

För 2024:

 1. Högre gränsen: Kräver uttag av 713 280 kr (9,6 IBB).
 2. Lägre gränsen: Kräver uttag av 445 800 kr (6 IBB) + 5% av bolagets kontanta löneunderlag.

Därefter behöver vi hitta när 5% av löneunderlaget är lika med skillnaden mellan 713 280 kr och 445 800 kr: 

Skillnad = 713 280 - 445 800 = 267 480

Sedan behöver vi helt enkelt ta reda på det totala löneunderlaget när 5% av löneunderlaget = 267 480:

267 480/0,05 = 5 349 600

 • När löneunderlaget är högre än 5 349 600 kr, blir 5% av löneunderlaget högre än 267 480 kr.
 • Det totala kravet (6 IBB + 5% av löneunderlaget) blir då högre än 713 280 kr.

Alltså, uppgick ditt bolags löneutbetalningar år 2023 till max 5 349 600 bör du använda dig av den lägre gränsen för att förstå hur mycket lön du som ägare ska ta ut för att ha rätt till en lågbeskattad utdelning om 50% av det totala löneutrymmet. Är löneutrymmet större än så bör du använda den högre gränsen och alltså ta ut en lön om 713 280 kronor för att ha rätt till lågbeskattad utdelning om 50% av det totala löneutrymmet.

{{cta}}

Tak för lönebaserat utrymme

Det kan också vara värt att notera att det finns ett övre tak på hur stort löneutrymmet kan bli. Enligt reglerna får löneutrymmet eller gränsbeloppet inte överstiga ett belopp som motsvarar 50 gånger den egna eller närståendes ersättning från bolaget.

Omvänd löneväxling

Ett sätt att öka bolagets kontanta löneunderlag och därigenom kunna dra nytta av huvudregeln i form av ett högre gränsbelopp är genom så kallad omvänd löneväxling. Det betyder att du byter ut en förmån mot kontant lön.

Sparat utdelningsutrymme

Bara för att du kan göra en utdelning betyder det ju givetvis inte att du måste. Och i de fall du väljer att inte göra någon utdelning kommer gränsbeloppet läggas till ditt så kallade sparade utdelningsutrymme och räknas upp mot statslåneräntan plus tre procentenheter.

Utdelning över gränsbeloppet

Det är fullt möjligt att göra större utdelningar än det framräknade gränsbeloppet. Men den del av utdelningen som överskrider gränsbeloppet kommer att betraktas som inkomst av tjänst och därmed beskattas med cirka 32-57 procent, beroende på hur stor total inkomst av tjänst du haft samma år.

Råd, stöd eller hjälp?

Ekonomi kan vara lika krångligt, som enkelt, som roligt som tråkigt. Oavsett var på pendeln du befinner dig finns vi på Saldo här för dig. Vi hjälper dig mer än gärna med din redovisning och bidrar med råd, stöd och idéer så att du kan fatta de mest lönsamma besluten för dig och din verksamhet. Hör av dig via vårt kontaktformulär så tar vi det därifrån.

{{cta-2}}

Att ta ut rätt lön är viktigt för att maximera sin utdelning
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.