Förmånsvärde bil - Så funkar det

Att ha en förmånsbil innebär att du som anställd får använda en bil från ditt företag även för privat bruk. Detta är en skattepliktig förmån som Skatteverket reglerar. I denna artikel utforskar vi vad förmånsvärde innebär, hur det beräknas, och hur de nya reglerna för 2023 påverkar dig som förare.

November 28, 2023

Vad är en förmånsbil?

En tjänstebil som används privat klassificeras som en förmånsbil. Detta är en form av ersättning för arbete som ges i annan form än pengar. Förmånsbilar är skattepliktiga, till skillnad från vissa andra förmåner som friskvårdsbidrag. När du väljer en förmånsbil är det viktigt att överväga bilens bränsleeffektivitet, underhållskostnader och förmånsvärde.

{{cta}}

Beräkning av förmånsvärde

Förmånsvärdet är det belopp du betalar skatt för och beräknas schablonmässigt. Detta värde påverkar hur mycket skatt som dras från din lön. I genomsnitt används en skattesats på 32%, men detta kan variera beroende på din kommunalskatt och inkomstnivå.

Exempel på beräkning

Låt oss säga att förmånsvärdet för din tjänstebil är 7,500 kr. För att beräkna den skatt som kommer att dras från din lön, multiplicerar du detta värde med din lokala skattesats. Om vi antar att din skattesats är 32% (0,32), blir beräkningen som följer: 7,500 kr x 0,32 = 2,400 kr. Detta innebär att 2,400 kr kommer att dras från din månadslön i skatt för förmånsbilen. För personer med högre inkomster, där marginalskatten kan vara upp till 55%, skulle samma förmånsvärde resultera i en högre skattebelastning. 

Skatteverkets bilförmånsberäkning

Det enklaste sättet att beräkna förmånsvärdet är att använda Skatteverkets onlineverktyg. Här fyller du i uppgifter som bilmodell, tillverkningsår, skatt och värdet på extrautrustning för att få fram förmånsvärdet. För att använda detta verktyg och få en exakt beräkning av förmånsvärdet för din bil. 

Huvudregeln för beräkning

Förmånsvärdet baseras på fyra delar: prisbasbeloppet för beskattningsåret, ränterelaterat belopp, prisrelaterat belopp (bilens nybilspris), och bilens fordonsskatt.

Nybilspris

Nybilspriset är en viktig del av beräkningen och baseras på priset när bilen introducerades på den svenska marknaden. Detta pris fastställs av Skatteverket.

Extrautrustning och miljöbilar

Värdet av extrautrustning som inte ingår i nybilspriset ska läggas till i beräkningen. Miljöbilar, som elbilar och laddhybrider, får ett reducerat förmånsvärde i förhållande till bilens nypris.

Reducerat förmånsvärde för långkörare

Om du kör mer än 3,000 mil i tjänsten under ett år, kan ditt förmånsvärde minskas med 25%.

Exempel på beräkning för elbil

För en elbil med ett nybilspris på 720,000 kr och extrautrustning värderad till 75,000 kr, görs ett schablonavdrag på 350,000 kr. Detta resulterar i ett förmånsvärde som är lägre än för en motsvarande fossildriven bil.

Sammanfattning

Att förstå och beräkna förmånsvärdet för en bil kan vara komplicerat, men det är viktigt för att förstå de skattemässiga konsekvenserna av att ha en förmånsbil. Med de nya reglerna för 2023 och verktyg som Skatteverkets bilförmånsberäkning, kan du enkelt få en översikt över vad din förmånsbil kommer att kosta dig.

Vanliga frågor om förmånsbil

Hur beräknas förmånsvärdet för en bil?

Förmånsvärdet beräknas baserat på bilens nypris och dess drivmedelstyp. För bensin- och dieseldrivna bilar används en skala som baseras på bilens pris. Elbilar och laddhybrider har ofta en lägre skattesats på grund av deras miljövänliga natur. Det finns onlineverktyg som kan hjälpa till med denna beräkning.

Vilka faktorer bör jag överväga när jag väljer en förmånsbil?

När du väljer en förmånsbil bör du överväga bilens bränsleeffektivitet, underhållskostnader, förmånsvärde, och hur väl den passar dina personliga och professionella behov. Det är också viktigt att tänka på bilens miljöpåverkan, särskilt om du är intresserad av att minska ditt koldioxidavtryck.

Vad är drivmedelsförmån och hur påverkar det förmånsvärdet?

Drivmedelsförmån är en extra förmån som ges när arbetsgivaren står för alla eller delar av bränslekostnaderna för en förmånsbil. Detta värde läggs till det totala förmånsvärdet och beskattas som en del av den anställdes inkomst. Det ökar det totala förmånsvärdet och därmed den skattepliktiga inkomsten för den anställde.

Vi hjälper er att hålla koll på alla delar av er ekonomi
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.