Så mycket kostar en anställd per år och månad

Att anställa en ny medarbetare är ofta en stor milstolpe för småföretagare, men det kan också vara en källa till oro, särskilt när det gäller att förstå och budgetera för de totala kostnaderna som är förknippade med en ny anställning. I denna artikel ska vi utforska och belysa de olika aspekterna av vad en anställd egentligen kostar, utöver den uppenbara bruttolönen.

January 8, 2024

Arbetsgivaravgifter

En av de mest signifikanta kostnaderna utöver lönen är arbetsgivaravgiften. I Sverige ligger denna avgift på omkring 31,42 % av bruttolönen för en anställd under 65 år. Denna avgift består av flera delar, inklusive ålderspensionsavgift och sjukförsäkringsavgift. För småföretagare är detta en betydande kostnad som måste beaktas i budgetplaneringen.

{{cta}}

Hur påverkar semesterlönen?

Semesterlön är en annan viktig faktor att tänka på. Enligt svensk lag ska semesterlönen beräknas som en procentandel av den semestergrundande lönen, vanligtvis omkring 12%. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaravgifter även tillkommer på denna kostnad, vilket ytterligare ökar den totala utgiften för arbetsgivaren.

Tjänstepension och försäkringar

Även om tjänstepension inte är lagstadgad, är det vanligt i Sverige att arbetsgivare erbjuder detta som en del av anställningspaketen. Kostnaden för tjänstepensionen varierar, men det är vanligt att se siffror omkring 5 % av bruttolönen. Utöver detta tillkommer kostnader för olika försäkringar som arbetsgivaren kan välja att teckna för att skydda sina anställda och verksamheten.

Rekryteringskostnader

Innan en anställning ens görs, finns det kostnader förknippade med själva rekryteringsprocessen. I vissa fall kan det handla om annonseringskostnader, men det är också viktigt att inte glömma bort den tid som ägnas åt intervjuer och själva urvalsprocessen. Denna tid är ofta en dold kostnad som kan påverka mindre företag avsevärt.

{{cta-2}}

Löpande driftkostnader

När en anställd väl är ombord tillkommer regelbundna driftkostnader. Dessa inkluderar utgifter för arbetsplatsutrustning som datorer, programvara, kontorsmaterial, samt eventuella kostnader för utbildning och professionell utveckling. Dessa löpande utgifter är vitala för att säkerställa att medarbetaren kan prestera effektivt och bidra till företagets tillväxt och framgång.

HR- och administrationskostnader

Ytterligare en aspekt att överväga är kostnaderna för HR- och löneadministration. För många företag innebär detta en icke försumbar del av de totala kostnaderna för en anställd. Dessa kostnader inkluderar tid och resurser som ägnas åt lönehantering, hantering av förmåner, samt uppföljning av arbetsprestationer och anställningsrättigheter.

Spara pengar med Växa-stödet 

För att uppmuntra småföretag att växa, finns det i Sverige något som kallas Växa-stödet. Detta incitament minskar arbetsgivaravgiften upp till 24 månader för vissa mindre företagare som vill anställa sin första medarbetare. Detta kan göra en betydande skillnad för småföretagare som överväger att göra sin första anställning, då du endast behöver betala 10,21 procent i arbetsgivaravgift (istället för 31,42), för löner upp till 25 000 kr.

Vikten av kollektivavtal

Att ansluta sig till ett kollektivavtal kan erbjuda både arbetsgivare och anställda större trygghet och förutsägbarhet. Kollektivavtal kan också underlätta hanteringen av olika aspekter som rör anställningsförhållandet, som löneberäkningar, förmåner och pensionsavsättningar. För arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal är det klokt att ha en detaljerad personalhandbok som klargör företagets policyer och förväntningar.

Sammanfattande beräkningar: Så mycket kostar en anställd per månad och år

Grovt räknat kan man säga att en anställd kostar cirka 40 – 45 % mer än vad som betalas ut i bruttolön. Denna siffra inkluderar arbetsgivaravgifter, semesterlön, försäkringar och eventuell tjänstepension. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna beräkning kan variera beroende på specifika omständigheter som företagets storlek, bransch och geografiskt läge.

Övriga kostnader

Förutom de ovan nämnda kostnaderna kan det finnas ytterligare branschspecifika kostnader att beakta. Exempelvis kan transportkostnader, mobiltelefoner, kontorsutrymme och förbrukningsmaterial vara relevanta beroende på verksamhetens natur.

Sammanfattning

Att förstå de fulla kostnaderna för en anställd är avgörande för att framgångsrikt navigera i affärsvärlden. Det handlar inte bara om att räkna med lönen, utan också om att planera för de många övriga kostnaderna som följer med att ha en anställd. Genom att noggrant överväga dessa aspekter kan företagare ta mer informerade beslut, vilket inte bara gynnar deras budget utan även bidrar till att skapa en stabil och hållbar arbetsmiljö.

Vanliga frågor

  1. Hur kan jag som småföretagare effektivt budgetera för de totala kostnaderna av en anställd?

För att effektivt budgetera för en anställd bör man först och främst ta hänsyn till de direkta kostnaderna såsom bruttolön, arbetsgivaravgifter, och semesterlön. Därefter är det viktigt att räkna med indirekta kostnader som rekryteringskostnader, tjänstepension, försäkringar och löpande driftskostnader för arbetsplatsutrustning och utbildning. Ett bra tips är att skapa en detaljerad budget där alla dessa aspekter inkluderas. För att få en mer exakt uppskattning kan du använda onlineverktyg eller konsultera med en ekonomisk rådgivare.

  1. Vilka är de dolda kostnaderna jag bör vara medveten om när jag anställer?

Bland de dolda kostnaderna att beakta finns rekryteringskostnader, som kan innefatta annonsering och tid för intervjuer. Administrationskostnader för lönehantering och HR-frågor kan också tillkomma. Dessutom bör man överväga kostnader för utbildning och professionell utveckling, samt potentiella kostnader för att anpassa arbetsplatsen för den nya anställningen. Det är även viktigt att tänka på kostnader för företagskultur och medarbetarvård, som kan påverka arbetsmiljön positivt.

  1. Hur kan jag minska de totala kostnaderna för en anställd utan att offra kvalitet?

För att minska kostnaderna kan man överväga att utnyttja regeringsstöd som Växa-stödet för att minska arbetsgivaravgifterna. Att optimera dina interna processer, som att digitalisera delar av HR- och löneadministrationen, kan också spara tid och pengar. Vidare kan du erbjuda flexibla arbetsarrangemang för att minska kostnader för arbetsplatser och resor. Slutligen kan du investera i medarbetarnas utbildning och utveckling för att höja produktiviteten och minska behovet av ytterligare anställningar på kort sikt.

Rätt läge att anställa? Bolla era affärsfrågor med oss!
Slipp admin och låt oss ta hand om er lönehantering
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.