Inkomstbasbelopp (ibb) 2024 - Hur stort är det?

I hjärtat av Sveriges socialförsäkringssystem finns inkomstbasbeloppet, en parameter som säkerställer att pensioner och andra förmåner håller jämna steg med den ekonomiska utvecklingen. Med en ny justering för 2024 belyser vi dess betydelse för både pensionssparare och småföretagare, och utforskar hur detta belopp påverkar allt från pensioner till företagsutdelningar

February 23, 2024

Vad är inkomstbasbeloppet 2024?

För 2024 är inkomstbasbeloppet satt till 76 200 kr, vilket är en ökning på 1900 kronor från 2023 års belopp på 74 300 kronor. 

Vad används inkomstbasbeloppet till?

Inkomstbasbeloppet spelar en central roll i det svenska socialförsäkrings- och pensionssystemet och speglar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Inkomstbasbeloppet  har direkta implikationer för pensionssparare och företagsägare och används bland annat för att räkna ut gränserna för både pensionsgrundande inkomst och lågbeskattad utdelning i fåmansbolag.

Pensionsgrundande inkomst (PGI)

Inkomstbasbeloppet påverkar maxgränsen för pensionsgrundande inkomst, som ofta förkortas PGI. Maxgränsen är satt till 7,5 gånger inkomstbasbeloppet, vilket år 2024 motsvarar 571 500 kr. Detta betyder att du som löntagare maximerar avsättningen till din allmänna pension om du har en årslön på 571 500. Löner över maxgränsen på 7,5 ibb kommer alltså inte att höja din allmänna pension.

Utdelning i fåmansbolag

Dessutom påverkar inkomstbasbeloppet hur mycket företagare i fåmansbolag kan ta ut i lågbeskattad utdelning enligt regeln som kallas förenklingsregeln. Förenklingsregln baseras på ett schablonbelopp, vilket i sin tur baseras på inkomstbasbeloppet. För 2024, till exempel, tillåter förenklingsregeln utdelning upp till 2,75 gånger inkomstbasbeloppet, vilket motsvarar 204 325 kr.

{{cta}}

Beräkning av inkomstbasbeloppet

Det är Pensionsmyndigheten som är ansvariga för att räkna fram varje års inkomstbasbelopp och deras beräkning grundar sig i bastalet 43 313, vilket var inkomstbasbeloppet 2005. Vi behöver också känna till inkomstindex för 2005 (188,41) respektive det givna året (2024 = 208,41) vi vill räkna ut inkomstbasbeloppet för. Därefter multipliceras bastalet med kvoten mellan inkomstindex för det aktuella året och inkomstindex för år 2005, och avrundas sedan till närmaste hundratal. 

Uträkning för 2024 blir alltså enligt följande:

Bastal x (inkomstindex 2024/inkomstindex 2005) = Inkomstbasbelopp 

= 43 313 x (208,41 / 118,41) = 413 313 x 1,76 = 76 230,9

Förväxla inte inkomstbasbelopp med prisbasbelopp

Inkomstbasbeloppet förväxlas ibland med prisbasbeloppet, men dessa två termer tjänar olika syften inom socialförsäkringssystemet och skattesystemet. Inkomstbasbeloppet fokuserar på inkomstutveckling för att beräkna pensionsrelaterade gränser, medan prisbasbeloppet används för andra beräkningar, som exempelvis sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och traktamente.

{{cta-2}}

Vanliga frågor och svar

Hur påverkar inkomstbasbeloppet pensionsplaneringen för 2024?

För 2024, med ett inkomstbasbelopp på 76 200 kronor, sätts den maximala pensionsgrundande inkomsten till 7,5 gånger inkomstbasbeloppet, vilket motsvarar 571 500 kronor. Detta betyder att inkomster upp till detta belopp kan räknas med i beräkningen av din framtida pension. En ökning av inkomstbasbeloppet innebär därför en högre potential för pensionsgrundande inkomst.

Vilken roll spelar inkomstbasbeloppet i skatteplanering för företag, särskilt i fåmansföretag?

Inkomstbasbeloppet är viktigt för skatteplanering i fåmansföretag, eftersom det påverkar beräkningen av schablonutdelningsutrymmet. För 2024, med ett inkomstbasbelopp på 76 200 kronor, är schablonutdelningsutrymmet 2,75 gånger inkomstbasbeloppet, vilket ger ett belopp på 204 325 kronor. Detta påverkar hur mycket pengar som kan tas ut från företaget till en lägre skattesats, vilket är en viktig aspekt av finansiell planering för företagsägare.

Osäker på hur du ska tänka kring din utdelning? Låt oss på Saldo hjälpa till!
Vi hjälper dig att navigera företagsekonomin
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.