Internredovisning: Vad är & klassas som intern redovisning?

Intern redovisning är en central del av ett företags ekonomistyrning och spelar en avgörande roll för interna intressenter som ledning och anställda. Intern redovisning fokuserar på att ge detaljerad och relevant information för företagets interna beslutsprocesser. I denna artikel utforskar vi vad intern redovisning innebär och dess betydelse för företag.

November 29, 2023

Vad är intern redovisning?

Intern redovisning handlar i grunden om processen att samla in, bearbeta och presentera ekonomisk information för företagets interna styrning och beslutsfattande. Denna typ av redovisning är flexibel och anpassningsbar eftersom den inte är bunden av externa rapporteringskrav eller lagstiftning. Det ger företagsledningen möjlighet att skräddarsy rapporteringen efter företagets specifika behov och mål.

{{cta}}

Nyckelfunktioner i intern redovisning

Eftersom internredovisning inte ligger före lagkrav finns det egentligen inga måsten för vad som bör inkluderas i den interna redovisningen. Däremot bör den ur ett företagsperspektiv inkludera och redovisa information som företaget behöver för att leda och utveckla verksamheten. Exakt vad det är, är såklart individuellt för varje verksamhet men oftast brukar det handla om att ta fram olika typer av budgeterar, redovisa interna transaktioner och räkna på olika typer av ekonomiska nyckeltal. I många fall slås den interna och den externa redovisningen ihop till en gemensam redovisning i stället för att de båda systemen hålls separata.

Hur skiljer sig intern redovisning från extern redovisning?

Intern redovisning är inriktad på att tillhandahålla information för företagets interna beslutsfattande och styrning. Den är inte reglerad av lag och kan anpassas efter företagets behov. Den behöver inte heller inte offentliggöras utan det är företagets ledning som själva bestämmer över den ska spridas. Extern redovisning, å andra sidan, är reglerad av lag och måste offentliggöras, då hela poängen med extern redovisning är att ge en finansiell översikt till externa intressenter som aktieägare och myndigheter.

Vanliga frågor om intern redovisning

1. Vem använder informationen från intern redovisning?

Informationen används främst av företagets interna intressenter, såsom ledning, avdelningschefer och anställda, för att fatta beslut som rör företagets drift och strategi.

2. Är intern redovisning obligatorisk?

Nej, intern redovisning är inte obligatorisk och inte reglerad av lag. Det är dock en viktig praxis för effektiv företagsstyrning och strategisk planering.

Låt oss hjälpa dig att optimera din interna redovisning
Frågor på internredovisning? Bolla dem med oss!
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.