Milersättning 2023: Så mycket får du i skattefri ersättning

Halvvägs genom 2023 har säkerligen få missat att det skattefria beloppet för milersättning har höjts. Men hur mycket var det nu igen? Hur fungerar det i praktiken? Och hur ska man egentligen tänka kring milersättningen som företagare, för att dra nytta av den på rätt sätt? Såhär i semestertider tänkte vi att vi skulle fräscha upp minnet lite, inför den stundande hösten.

August 7, 2023

Vad är milersättning?

Milersättning är en ekonomisk ersättning som man har rätt till för att täcka bilkostnader i samband med tjänsteresor. Den baseras vanligtvis på antalet körda mil och ett fast pris per mil. Vanligast är att arbetsgivaren betalar ut milersättningen löpande, men man kan alltid också göra avdrag på 25 kr per körd mil i sin inkomstdeklaration för att få tillbaka pengarna för resekostnaderna i efterhand. När man är på tjänsteresa har man dessutom ofta rätt till skattefria traktamenten.

Skattefria gränser för milersättning 2023

2023 höjdes gränsen för det skattefria beloppet för milersättning till 25 kr milen, från tidigare 18,50 kr milen. Det betyder alltså att du vid resor i tjänsten med egen bil har rätt till en skattefri ersättning om 25 kr milen. 

Däremot skiljer sig reglerna åt mellan privat bil och tjänstebil eller förmånsbil:

 • Privat bil: 25 kr/mil (oavsett drivmedel)
 • Förmånsbil: 12 kr/mil (diesel, bensin eller annat drivmedel)
 • Eldriven förmånsbil: 9,50 kr/mil (gäller för elbilar som drivs 100% av el)

Dessa belopp är schabloniserade och fastställda av Skatteverket, och är tänkta att täcka upp för de bränsle- och slitage- och andra kostnader som tillkommer vid resor i tjänsten.

Skattepliktig milersättning

Det är inte ovanligt att avtala en högre milersättning, då bilen, beroende på modell, ofta kostar mer än 25 kronor per mil. Unionen rekommenderar att arbetsgivare minst betalar 19,50 kronor per körd mil utöver det skattefria beloppet.

Vid avtal om en högre ersättning än Skatteverkets schablonbelopp är det dock viktigt att komma ihåg att delen som överstiger det skattefria beloppet betraktas som ett lönepåslag, vilket betyder att arbetsgivaren behöver betala arbetsgivaravgifter och att den anställde kommer beskattas. Får en förare exempelvis 35 kronor i milersättning av sin arbetsgivare är således 25 kronor av dessa skattefria medan resterande 10 kronor är skattepliktiga.

Fakturera kunden för resekostnaderna

Som vi nämnde är den verkliga kostnaden per körd mil ofta betydligt högre än 25 kr. Exakt hur hög den är beror ju väldigt mycket på omständigheterna, men ett vanligt påslag att göra på fakturan för resekostnader brukar vara någonstans runt 50 kr per mil. Reser du som företagare i tjänsten med din privata bil kommer du av dessa 50 kronor fortfarande kunna plocka ut 25 kronor skattefritt, medan resterande belopp - i det här fallet - 25 kronor räknas som en intäkt i företaget.

Så bokför du milersättningen

För att ta ett exempel kan vi ponera att du som företagare behöver resa 40 mil för att fullgöra ett uppdrag. Du kommer då överens med din kund att du fakturerar dem 2000 kr plus moms (40 x 50) för dina bilkostnader. Det betyder att du kan ta ut 1000 kr (25 x 40) skattefritt, medan övriga 1000 kr (25 x40)  räknas som intäkt i ditt bolag.  

 • Intäkten, alltså 2000 kr, bokförs som kredit på 3041 och debet på konto 1930. Den utgående momsen bokförs som vanligt, kredit på 2611 och debet på konto 1930.
 • Den skattefria milersättningen, alltså 1000 kr, bokförs som debet på konto 7331 och kredit på konto 1930.

Glöm heller inte bort att du kan få annan ersättning för exempelvis parkeringsavgifter som du i så fall drar av som vanliga kostnader i bokföringen.

{{cta}}

Körjournal och milersättning

Vid skatterevision gäller så kallad omvänd bevisbörda, vilket betyder att det är upp till dig som yrkar på milersättning att bevisa att du gör rätt. Du behöver alltså kunna styrka att den körda sträckan verkligen har gjorts inom näringsverksamheten, vilket i sin tur betyder att det är väldigt viktigt att föra en körjournal. I körjournalen ska du bland annat visa upp:

 • Vilken organisation du besöker
 • Syftet med resan
 • Mätarställning
 • Antal körda mil

För mer information om hur du fyller i journalen på korrekt sätt, hänvisar vi dig till Skatteverkets guide

Milersättning för resor till och från jobbet

När det handlar om resor till och från jobbet har man rätt att göra avdrag på den del av utgifterna som överstiger 11 000 kronor. Men för att detta avdrag ska vara applicerbart krävs bland annat att:

 • Det ska vara minst 5 kilometer till arbetsplatsen 
 • Du sparar minst 2 timmar per dag genom att ta bilen istället för kommunala färdmedel. 
 • Om det helt saknas allmänna kommunikationsmedel för sträckan räcker det däremot med att det endast är 2 kilometer till tjänstestället.

För konsulter som arbetar under en längre tid på en och samma arbetsplats kan det vara värt att poängtera att denna arbetsplats kommer räknas som ditt huvudsakliga tjänsteställe, och att du därmed behöver förhålla dig ovan nämnda kriterier för att ha rätt till skattefri milersättning. För att ta reda på exakt vad som gäller för just dig och ditt företag rekommenderar vi att läsa på Skatteverkets hemsida eller kontakta en auktoriserad redovisningskonsult.

{{cta-2}}

Hjälp med att bokföra milersättning?
Fokusera på ditt företag, så tar vi hand om redovisningen
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.