Ombilda enskild firma till aktiebolag: När, hur och varför?

Att överväga ombildning av en enskild firma till aktiebolag är ett steg som många företagare står inför när deras verksamhet växer och utvecklas. Detta kan vara ett strategiskt drag som kan innebära betydande skattemässiga och juridiska fördelar. I denna artikel utforskar vi nyckelfaktorerna för en lyckad ombildning, och svarar på frågorna när du ska överväga ett byte, hur det går till rent praktiskt och varför det kan vara en bra idé för dig som företagare. 

February 22, 2024

Varför ombilda till aktiebolag?

Att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag kan vara ett strategiskt drag för dig som företagare. Övergången erbjuder flera potentiella fördelar som kan vara attraktiva beroende på ditt företags specifika situation och mål. De huvudsakliga skälen till varför det kan vara en god idé inkluderar:

  1. Begränsat personligt ansvar: Ett aktiebolag utgör en juridisk person, vilket betyder att ditt personliga ansvar för företagets skulder och förpliktelser är begränsat till det insatta aktiekapitalet. Som du säkert vet skiljer sig detta från en enskild firma, där du som ägare personligen ansvarar för företagets skulder.

  1. Skatteeffektivitet: Aktiebolag kan dra nytta av lägre bolagsskatt på vinster jämfört med den progressiva inkomstskatten i en enskild firma. Dessutom erbjuder aktiebolag möjligheten till skatteeffektiv utdelning under vissa förutsättningar, vilket på ren svenska betyder större möjligheter för mer klirr i kassan för dig som ägare.

  1. Flexibilitet i ägarskap och kapitalanskaffning: Aktiebolag tillåter större flexibilitet i att förändra ägarskapet och att attrahera investeringar genom möjligheten att sälja aktieandelar.
  1. Långsiktighet och eventuell överlåtelse: Aktiebolag är ofta lättare att överlåta eller sälja, vilket är en viktig övervägning för affärsplanering och långsiktig hållbarhet.

{{cta}}

När är det lämpligt att ombilda till aktiebolag?

När vi förstått varför en ombildning kan vara fördelaktig behöver vi också för när i tiden ett byte till aktiebolag är lämpligt. Här finns det tyvärr inget universellt svar på, då omständigheterna varierar beroende på varje företags unika situation. Men två bra utgångspunkter som guida dig i beslutet brukar vara: 

Resultat över brytpunkten:  

Om din enskilda firma genererar ett resultat som överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt (615 000 kr, 2024), är det oftast finansiellt fördelaktigt att gå över till ett aktiebolag. Detta eftersom du i en enskild firma beskattas för hela firmans resultat medan du i ett aktiebolag har möjlighet att välja hur mycket lön du vill ta ut. Dessutom kan du i aktiebolag välja att både ta utdelning till en lägre skattesats eller spara överskottet i bolaget. 

Med andra ord kan du alltså i ett aktiebolag välja att ta ut lön upp till brytpunkten och sedan ta aktieutdelning på resterande belopp. Rent konkret betyder det att du betalar lägre skatt jämfört med om du hade gjort samma resultat i en enskild firma. Alltså bör du börja överväga en ombildning till aktiebolag när ditt resultat i din enskilda firma närmar sig brytpunkten.

Flera anställda:

När din enskilda firma börjar expandera och du tar in fler anställda brukar det också vara fördelaktigt att byta till aktiebolag. Detta framförallt av två anledningar:

  1. Begränsad ansvarighet: Som vi nämnde tidigare är du i ett aktiebolag inte personligt ansvarig för bolagets skulder, vilket du är i en enskild firma. Ju mer du expanderar och ju fler anställda du har desto mer ökar dina risker. I ett AB får du ett bättre skydd ifall något skulle gå snett.

  2. Förmåner och löneutrymme: En enskild firma har inte samma möjligheter till skattefria förmåner som aktiebolag. Vissa avdrag går absolut att göra i en enskild firma men de tradionella skattefria förmånerna, såsom bilförmån, friskvårdsbidrag eller personaloptioner, behandlas annorlunda och kan i vissa fall ses som inkomst av tjänst och därmed beskattas hos dig som ägare. Med fler anställda betalar du också fler löner, vilket på redovisningsspråk ökar ditt löneutrymme. Ett större löneutrymme kan under vissa omständigheter också ge rätt till större utdelning enligt huvudregeln, vilket är ytterligare en anledning till att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag i takt med att ditt företag blir större.

Hur ombildar du en enskild firma till aktiebolag?

Vi har gått igenom varför man bör överväga att omvandla sin enskilda firma till aktiebolag och när i tiden man bör göra bytet. Låt oss nu titta lite närmare på hur det går till, rent praktiskt.

Registrera aktiebolaget

Att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag inleds med registreringen av aktiebolaget hos Bolagsverket, en process som smidigt kan genomföras kostnadsfritt via verksamt.se. Det är kritiskt att inte du inte avvecklar den enskilda firman förrän aktiebolaget är formellt registrerat. 

För att ditt aktiebolag ska kunna startas krävs ett minimikapital på 25 000 kronor, som ska användas som insats för företagets aktier, tilldelade dess ägare – det vill säga dig och eventuella affärspartners.

Det är nödvändigt att aktiekapitalet, vare sig det är kontant eller består av egendom värdefull för verksamheten, är fullt insatt och bekräftat med ett intyg från banken, vilket i sin tur ska skickas in till Bolagsverket. Om du väljer att insatsen ska bestå av egendom eller inventarier är det viktigt att dess värde verifieras av en revisor för att det ska kunna accepteras som aktiekapital.

Dessutom måste det finnas en styrelse för att aktiebolaget ska kunna registreras. Styrelsen ska bestå av dig själv och minst en suppleant. För större verksamheter, med fler än 25 anställda, krävs det även att styrelsen inkluderar arbetstagarrepresentanter.

Köp den enskilda firman

Ombildningen innebär i praktiken att aktiebolaget köper upp den enskilda firman – dess inventarier, varulager och eventuella skulder. Detta steg kräver en värdering, antingen baserat på marknadsvärdet eller det bokförda värdet. Här kan vi på Saldo och våra redovisningskonsulter erbjuda ovärderlig hjälp.

Valet mellan de två alternativen kommer ofta med både för- och nackdelar där man förenklat kan säga att ett köp till marknadsvärde innebär högre tillgångar i aktiebolag men eventuell högre vinstskatt i den enskilda firman, vilket drabbar dig som företagare. Ett köp till det bokförda värdet innebär i princip det motsatta. Tillgångarna i aktiebolag blir lägre men du som ägare undviker att betala en högre vinstskatt.

{{cta-2}}

Styrelsen godkänner köpet

Styrelsens godkännande av köpet är ett måste, vilket ska dokumenteras genom ett skriftligt beslut. Ett överlåtelseavtal upprättas sedan mellan den enskilda firman och aktiebolaget, detaljerande köpobjekten och priset. Detta avtal, som bokförs i både den enskilda firman och aktiebolaget, är viktigt för en korrekt övergång.

Den enskilda firman avregistreras

När köpet är klart och betalt ska du avregistrera den enskilda firman. Detta gör du genom att avsluta F-skatt, kassaregister, moms och, om tillämpligt, arbetsgivarregistrering. 

Eventuella expansions- eller periodiseringsfonder

Om den enskilda firman innehåller expansions- eller periodiseringsfonder kan dessa överföras till aktiebolaget, vilket betyder att du kan undvika beskattning i den enskilda firman. Detta förutsätter att du gör en egen insättning i företaget motsvarande 78% av det värde som finns kvar i fonden. Varför just 78%? Jo, för att det är värdet av beloppet som skulle finnas kvar efter att beskattningen gjorts. 

Beskattning vid ombildningen

I processen att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag, är det också viktigt att förstå hur beskattningen i den enskilda firman kan påverkas. En central aspekt att beakta är behandlingen av inkråmet, vilket på redovisningsspråk betyder de tillgångar och skulder som överförs till aktiebolaget. Om dessa överförs till ett värde under marknadsvärdet, uppstår en beskattningssituation liknande den för ett eget uttag, som kommer baseras på marknadsvärdet.

Som med alla andra regler, finns det undantag som bekräftar den. Det går nämligen att överlåta tillgångar utan att bli beskattad för eget uttag. Undantaget som bekräftar regeln i det här fallet bygger på att beskattning sker när företaget byter bolagsform och att: 

  • Överlåtelsen omfattar hela verksamheten till aktiebolaget.
  • Alla aktier i det nya bolaget är kvalificerade.
  • Det inte finns kvarstående underskott från tidigare år i aktiebolaget.
  • Aktiebolaget förväntas betala skatt för inkomster av näringsverksamhet inom Sverige.

Förbjudet lån

Vidare är det kritiskt att vara medveten om riskerna för ett så kallat förbjudet lån, vilket uppstår om tillgångarna vid tidpunkten för överföringen understiger skulderna. För att undvika ett förbjudet lån så måste du betala mellanskillnaden mellan skulderna och tillgångarna i samband med ombildningen. 

Moms vid ombildningen

Momsbehandling vid ombildningen kräver också särskild uppmärksamhet. När en enskild firma ombildas och samma verksamhet fortsätter inom det nya aktiebolaget, ska det inte tas ut någon moms. I de fall där inventarier eller kostnader för fastighetsprojekt är inblandade övergår ansvaret att justera ingående moms till aktiebolaget. Viktigt att notera är att regler för momsjustering primärt berör inventarier anskaffade under de senaste fem åren, där momsbeloppet överstiger 50 000 kronor.

Om moms är inblandat i samband med ombildningen är det viktigt att upprätta en detaljerad handling som inkluderar all nödvändig information för att kunna genomföra justeringen. Utan denna handling åligger fortfarande skyldigheten att genomföra en momsjustering hos den ursprungliga enskilda firman, även efter ombildningen.

Preliminär skatt

Slutligen är det också värt att poängtera att din preliminärskatt inte kommer stämma efter att du avslutat din enskilda firma. För att undvika att du får en skatteskuld är det viktigt att uppdatera Skatteverket med en ny preliminär inkomstdeklaration som speglar den nya strukturen som aktiebolag. Detta är något som många ofta glömmer bort, så se till att lämna in en preliminär inkomstdeklaration så undviker du också risken för att få en onödig och tråkig skatteskuld. 

Vi hjälper dig med ombildningen av din enskilda firma

Som ni märker är det många saker att tänka på när du ska ombilda din enskilda till ett aktiebolag. För att undvika onödig beskattning och få en bra start i ditt nya aktiebolag finns vi på Saldo här för att guida dig genom processen. Har du några frågor, vill bolla idéer eller ha hjälp med ombildningen av din enskilda firma är det bara att höra av dig, så tar vi det därifrån. 

Dags att växla upp till aktiebolag? Vi hjälper dig varje steg på vägen!
Vi hittar den bästa lösningen för dig
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.