Ränteavdrag för företag: Så gör du

Att hålla koll på ekonomin är A och O i alla företag. Ett sätt att få mer pengar över är genom ränteavdrag. Men vad är egentligen ränteavdrag, och hur kan ditt företag använda sig av det?

October 19, 2023

Hur fungerar ränteavdrag?

Ränteavdrag för företag är en metod för att minska de skattepliktiga inkomsterna genom att dra av kostnaderna för ränta på lån. Genom att använda denna teknik, kan företag med lån optimera sin skatteplanering. Kort sagt, om ditt företag har betalat ränta på skulder, till exempel företagslån eller kreditkortsskulder, kan dessa kostnader minskas från din totala skattepliktiga inkomst, förutsatt att vissa krav uppfylls.

Vilka företag har rätt till ränteavdrag?

De flesta företag kan göra ränteavdrag så länge:

  • Lånet är taget i företagets namn.
  • Alla räntekostnader och skulder är korrekt dokumenterade och rapporterade i företagets bokföring.
  • Lånet används för att finansiera verksamheten eller investeringar i företaget.

Att förstå de specifika reglerna och föreskrifterna är viktigt, så att anlita en expert inom redovisning eller skatterätt kan vara en god idé.

{{cta}}

Kan man jämka ränteavdrag?

När vi pratar om att jämka ränteavdrag är det relevant att understryka vikten av att säkerställa att din bokföring och skatteunderlag är korrekta från start. Jämkning innebär att man justerar den preliminära skatten, vilket också kan inkludera justering av planerade ränteavdrag. Genom att diskutera med din ekonomiavdelning eller din redovisningskonsult, kan du säkerställa att alla ränteavdrag och skatteutbetalningar är optimerade för din verksamhet.

Hur skiljer sig ränteinkomster från ränteavdrag?

Det är också viktigt att förstå skillnaden mellan att dra av räntekostnader (ränteavdrag) och att beskatta ränteinkomster. Ränteinkomster, det vill säga pengar företaget tjänar genom att till exempel ha pengar på ett sparkonto, beskattas som företagsinkomst. Samtidigt kan ränteutgifter, pengar företaget betalar i ränta på sina lån, dras av från den skattepliktiga inkomsten under vissa förutsättningar.

Hur mycket kan man dra av?

Först och främst, för att få göra avdrag behöver du ha ett negativt räntekonto, vilket du räknar genom att ta ränteinkomsterna minus ränteutgifterna. För att sedan räkna ut storleken på ränteavdraget kan man använda sig av två metoder, EBITA-modellen eller förenklingsregeln.

EBITA

I sin grund räknas ränteavdraget genom EBITA-modellen fram genom att ta dina ränteutgifter - ränteinkomster x 30%.Däremot behöver man i modellens fulla utsträckning också ta hänsyn till vinskatt, avskrivningar och avsättningar och återföringar till periodiseringsfonder.

Förklaringsregeln

Som namnet antyder är denna modell betydligt enklare att räkna fram ditt ränteavdrag genom. Enligt regeln får man göra avdrag på negativa räntekonton upp till 5 miljoner. Har ditt företag ett negativt räntenetto, alltså där utgifterna är större än inkomsterna, har du rätt till avdrag, så länge nettot inte är större än 5 miljoner kronor. Använder man förenklingsregeln i koncernbolag gäller taket på 5 miljoner för samtliga bolag inom koncernen.

Att fördela ränteavdraget på rätt sätt

Hur du fördelar ränteavdraget i bokföringen kan vara en klurig process som ofta beror på företagets struktur och typen av lån som tas. Det är vanligt att företag fördelar ränteavdraget över olika verksamhetsområden eller produkter, baserat på var skulderna och kostnaderna har uppstått. Att ta hjälp av en redovisningsspecialist kan vara klokt här, för att se till att fördelningen är korrekt och i linje med gällande regelverk.

{{cta-2}}

Vanliga frågor ränteavdrag

  1. Finns det någon gräns för hur mycket man kan göra i ränteavdrag?

Ja, det finns särskilda regler och gränser för hur mycket företag får dra av i räntekostnader. Dessa regler kan vara komplexa och baseras på en rad faktorer, inklusive företagets storlek, skuldsättningsgrad och annat.

  1. Kan alla typer av företag göra ränteavdrag?

I stort sett ja, men det finns olika regler som gäller beroende på företagsform och storlek. Exakt hur dessa regler ser ut och tillämpas kan variera, så det är rekommenderat att konsultera en skatteexpert för detaljerad vägledning.

  1. Måste man göra ränteavdrag själv?

Nej, du behöver inte nödvändigtvis göra det själv. Faktum är att många företag väljer att anlita redovisningsbyråer eller ekonomiavdelningar för att hantera sådana uppgifter på grund av dess komplexitet och för att säkerställa att allt hanteras enligt gällande lagar och regler.

  1.  Är det möjligt att ändra ränteavdrag i efterhand?

Ja, det kan vara möjligt att ändra ränteavdrag i efterhand genom att göra en kompletterande skattedeklaration. Det är dock viktigt att konsultera en skatteexpert för att förstå de specifika reglerna kring detta och för att vara säker på att alla nödvändiga korrigeringar och justeringar genomförs korrekt.

Sammanfattning

Att ha en gedigen förståelse för hur ränteavdrag fungerar och hur det kan tillämpas inom ditt företag är vitalt för effektiv skatteplanering och finansiell stabilitet. Om ränteavdrag och skatteplanering görs korrekt kan det resultera i betydande ekonomiska besparingar och ökad finansiell flexibilitet för ditt företag. Genom att kombinera intern kunskap med extern expertis kan du säkerställa att din verksamhet är så skatteeffektiv som möjligt och att du inte missar viktiga avdragsmöjligheter.

Vi hjälper er att navigera ekonomins alla delar
Bokföring kan vara krångligt. Låt oss hjälpa till
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.