Så väljer du rätt företagsform för din verksamhet

Att navigera valet av företagsform är en kritisk aspekt för varje entreprenör som står vid startlinjen för att förverkliga sin affärsidé. Förståelsen för de olika företagsformerna som finns tillgängliga i Sverige är avgörande för att göra ett välgrundat val som harmoniserar med din vision och affärsplan. Här följer en övergripande genomgång av de mest förekommande företagsformerna för att bistå dig i ditt beslut.

February 21, 2024

Enskild firma: Enkelheten i fokus

Enskild firma är den mest raka vägen för dig som ensamföretagare att komma igång. Denna företagsform är utmärkt för verksamheter med låg risk och för de som uppskattar flexibilitet och minimal byråkrati. Kom ihåg att som ägare är du helt ansvarig för företagets skulder, vilket innebär att dina personliga tillgångar står på spel om verksamheten inte går som planerat.

Fördelar

 • Enklare administration
 • Kräver inget startkapital

Nackdelar

 • Ingen juridisk person mellan dig och företaget, vilket betyder att du är personligt ansvarig.
 • Ingen möjlighet till utdelning

{{cta}}

Aktiebolag: För större ambitioner

För ambitioner som sträcker sig längre och för verksamheter med större risker erbjuder aktiebolaget en stabil grund att stå på. Med ett aktiekapital på minst 25 000 kr skapas en juridisk skiljemur mellan dina personliga finanser och företagets, vilket minskar din personliga risk. Den formaliserade strukturen ger också ditt företag en mer seriös image och kan underlätta i dialogen med investerare och banker.

Men den kanske mest populära anledningen till att starta aktiebolag är de många skattemässiga fördelar som kommer med bolagsformen. En av de största är att du, utöver din lön, också har möjlighet att ta aktieutdelning om företaget går med vinst. Utdelning beskattas i normalfallet lägre än lön, vilket kan ge dig som ägare mer klirr i kassan vid årets slut. Värt att poängtera är dock att aktiebolag också betyder mer byråkrati och administration, och kommer med högre krav på hur du hanterar din bokföring och redovisning. 

Fördelar

 • Möjlighet till aktieutdelning
 • Större säkerhet

Nackdelar

 • Kräver startkapital (behöver dock inte vara rena kontanter utan kan bestå av varulager eller inventarier)
 • Ställer högre krav på din administration

Handelsbolag: För partnerskap utan startkapital

När du och en eller flera partners vill starta något tillsammans, utan att gå vägen via aktiebolag, kan handelsbolaget vara den optimala företagsformen. Man skulle kunna se handelsbolaget som ett mellanting mellan en enskild firma och aktiebolag. Bolagsformen tillåter flera delägare och handelsbolaget blir efter registering hos Bolagsverket en juridisk person som kan ingå avtal och förpliktelser. Däremot är inte ett handelsbolag ett skattesubjekt, utan vinsten beskattas hos delägarna som är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Det är därför viktigt att ni har ett klart och genomarbetat bolagsavtal för att undvika framtida missförstånd och konflikter. Avtalet bör reglera saker som hur vinsten ska fördelas och hur ni ska gå tillväga om någon vill lämna bolaget. 

Fördelar

 • Kan vara ett bra alternativ när ni är flera som vill starta företag ihop, men vill slippa kravet på startkapital

Nackdelar

 • Personligt ansvar för företagets skulder
 • Ingen möjlighet till utdelning

4. Ekonomisk förening: För gemensamma intressen 

Om ditt företagande bygger på en gemensam nämnare eller ett kollektivt mål, kan en ekonomisk förening vara den mest passande strukturen. För att bilda en ekonomisk krävs minst tre personer eller juridiska personer och poängen med denna företagsform är att verksamheten ska främja medlemmarnas intressen. Medlemmarna har inte något personligt ansvar för föreningens skulder utan föreningen ses som en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och så vidare. Det enda ansvar medlemmarna bär är att uppfylla föreningens stadgar och betala sin medlemsavgift. Det vanligaste exemplet på en ekonomisk förening är en bostadsrättsförening.

Fördelar

 • Inget startkapital
 • En ekonomisk förening ses som en juridisk person
 • Som medlem riskerar man inte förlora mer än medlemsinsatsen

Nackdelar

 • Liten kontroll på vilka som kan bli delägare i föreningen
 • Krav på årsredovisning

Kommanditbolag: Flexibla partnerskap med skräddarsydda roller

Kommanditbolag kan vara en attraktiv lösning för verksamheter som söker en flexibel investeringsstruktur. Denna bolagsform är en variant på handelsbolag som erbjuder en unik struktur där du kan ha både delägare med begränsat och obegränsat ansvar för bolagets skulder och förpliktelser. Bolagsformen kräver att minst en bolagsman är personligt ansvarig för företagets skulder, vilken brukar benämnas som komplementär. De övriga delägarna är endast ansvariga för det kapital de själva satsar och dessa kallas på redovisningsspråk för kommanditdelägare.  

Fördelar

 • Enkelt att starta
 • Kräver inget startkapital

Nackdelar

 • Personligt ansvar för bolagets skulder
 • Kräver tydligt bolagsavtal för att undvika missförstånd och konflikter

Välj rätt företagsform för just dig

Valet mellan dessa företagsformer bör reflektera en balans mellan din affärsidés natur, din risktolerans och dina långsiktiga mål. För vissa av bolagsformerna är det även möjligt att övergå till en annan företagsform när din verksamhet utvecklas, vilket gör det viktigt att regelbundet utvärdera vilken struktur som bäst stödjer din affärs tillväxt och strategi. I slutändan är det endast du/ni som vet vilken företagsform som passar bäst för just er verksamhet. Med det sagt hjälper vi dig på Saldo gärna att bolla idéer.

{{cta-2}}

Vanliga frågor och svar

Vad är den största skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag?

Den största skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag ligger i det personliga ansvaret och den juridiska strukturen. I en enskild firma är du som ägare personligen ansvarig för alla skulder och åtaganden, vilket innebär att dina privata tillgångar kan användas för att täcka företagets skulder. Aktiebolag, å andra sidan, är juridiska personer skilda från ägarna, vilket begränsar din personliga risk. Aktiebolag har också striktare regleringar och krav, som årsredovisning och ett minsta aktiekapital.

 När är det lämpligt att välja ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är lämpligt när två eller flera personer vill starta och driva ett företag tillsammans utan de formella kraven och startkapitalet som behövs för ett aktiebolag. I ett handelsbolag delar delägarna på både vinst och ansvar, vilket kräver ett stort förtroende och god samverkan mellan delägarna. Det är också viktigt att upprätta ett detaljerat bolagsavtal för att reglera förhållandena mellan delägarna.

Vilken företagsform ska jag välja om jag planerar att expandera min verksamhet i framtiden?

Om du planerar att expandera din verksamhet kan ett aktiebolag vara det bästa valet. Denna företagsform är väl anpassad för tillväxt, med möjlighet till att attrahera investeringar och utvidga ägarskapet. Aktiebolaget erbjuder också en tydlig struktur som kan underlätta för större, mer komplexa operationer och ger ett mer professionellt intryck mot externa parter. För mindre verksamheter med expansionspotential kan det dock vara lämpligt att börja som enskild firma och sedan omvandla till aktiebolag när verksamheten växer.

Sugen på att komma igång med företagandet? Vi hjälper dig!
Mer än bara en redovisningsbyrå - Vi är din affärspartner
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.