Vad är en körjournal och varför behövs den?

För företagsledare och anställda är det av stor vikt att alltid föra en noggrann körjournal. Detta är inte bara en fråga om ordning och reda, utan en viktig del i att undvika onödig förmånsbeskattning. Körjournalen fungerar som ett dokumenterat bevis på användningen av företagsbilen, vilket är avgörande vid eventuella granskningar från Skatteverket. 

November 28, 2023

Vad är en körjournal?

En körjournal är ett dokumenterat register över användningen av ett fordon. Den innehåller detaljerad information om varje resa som görs med fordonet, oavsett om det är för arbete eller privat bruk. Viktiga uppgifter som registreras i en körjournal inkluderar datum för resan, start- och slutpunkt, syfte med resan (tjänste- eller privatärende), körsträcka, och ibland även specifika detaljer som besökta platser eller kontaktpersoner vid affärsresor.

{{cta}}

Varför behövs den?

Syftet med en körjournal är att ge en tydlig och noggrann redogörelse för hur ett företagsfordon används. Detta är särskilt viktigt i företag där fordon används både för affärs- och privata ändamål. Genom att noggrant dokumentera användningen av fordonet kan företag undvika problem med Skatteverket, särskilt när det gäller frågor om förmånsbeskattning. En väl underhållen körjournal visar tydligt separationen mellan arbetsrelaterad och privat användning av fordonet, vilket är avgörande för korrekt skattehantering.

Förutom att vara ett viktigt verktyg för skatteändamål, hjälper körjournalen även företag att hålla koll på sina fordon och hur de används, vilket kan leda till mer effektiv fordonshantering och potentiella kostnadsbesparingar.

Elektroniska körjournaler

Med teknikens framsteg har elektroniska körjournaler blivit alltmer populära. Dessa system registrerar automatiskt varje resa, vilket minimerar risken för mänskliga fel och underlättar dokumentationen. Elektroniska körjournaler är särskilt användbara för företag med flera fordon, där manuell hantering kan vara tidskrävande.

Körjournaler enligt Skatteverkets riktlinjer

Skatteverket ställer specifika krav på vad en körjournal ska innehålla. Det är viktigt att varje resa dokumenteras med start- och slutdatum, resans syfte och körsträcka. Detta är särskilt viktigt för de som använder företagsbilen både i tjänsten och privat.

Körjournal för förmånsbilar

För de som använder en förmånsbil är det avgörande att skilja på privata resor och tjänsteresor. En korrekt körjournal är avgörande för att undvika förmånsbeskattning. Det är företagsledarens och den anställdes ansvar att se till att denna dokumentation är korrekt och uppdaterad.

Körjournal för enskilda firmor

Även för enskilda firmor är körjournalen ett viktigt verktyg för att skilja på företags- och privatresor. Detta är särskilt viktigt för enskilda näringsidkare, där gränsen mellan personlig och professionell användning ofta kan vara otydlig.

Bokföring och körjournaler

För korrekt bokföring är det viktigt att körjournalerna är noggrant ifyllda och uppdaterade. Detta underlättar vid bokslut och eventuella skattekontroller. En väl underhållen körjournal kan vara avgörande för att undvika skattetillägg.

Sammanfattning 

Att föra en korrekt körjournal är inte bara en administrativ uppgift, utan en viktig del i att hantera företagets fordon på ett ansvarsfullt sätt. Genom att noggrant dokumentera varje resa, kan företagsledare och anställda undvika onödig förmånsbeskattning och stå starka vid eventuella granskningar från Skatteverket.

Vanliga frågor om körjournaler

1. Hur skiljer sig en elektronisk körjournal från en manuell?

En elektronisk körjournal registrerar automatiskt alla resor som görs med fordonet, inklusive detaljer som datum, tid, sträcka och ibland även resans syfte. Detta minskar risken för mänskliga fel och underlättar dokumentationen. En manuell körjournal kräver att föraren själv noterar alla dessa detaljer för varje resa, vilket kan vara mer tidskrävande och innebära större risk för misstag. 

2. Är det obligatoriskt för alla företag att föra körjournal?

Det är inte lagstadgat för alla företag att föra körjournal, men det är starkt rekommenderat, särskilt om företagsbilar används både för tjänste- och privata ändamål. En körjournal är ett viktigt verktyg för att undvika förmånsbeskattning och kan vara avgörande vid skattekontroller. För vissa företag, beroende på verksamhetens art och omfattning av bilanvändning, kan det vara mer eller mindre nödvändigt att föra körjournal för att uppfylla Skatteverkets krav.

Ekonomisk rådgivning? Inga problem!
Från körjournaler till bokslut - vi tar hand om ditt företags ekonomi
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.