Vad är ett ERP-system? Och varför behöver ni ett?

ERP är en förkortning för Enterprise Resource Planning, vilket kan direktöversättas till företagsresursplanering. En mer gångbar översättning brukar däremot vara affärssystem. Men vad betyder ERP, egentligen? I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad ett ERP-system är, varför det är viktigt och vilka företag som är i behov av ett affärssystem.

May 3, 2024

Vad är ett ERP-system?

Ett ERP-system är ett affärssystem som används för att hantera, integrera och sammankoppla olika affärsprocesser inom ett företag med varandra. Det enklaste sättet att sammanfatta ett ERP-system är något som håller ordning och underlättar alla de centrala affärsprocesser som krävs för att driva ett företag. Genom att samla alla data från ett företag i ett ERP-system blir systemet ditt företags centrala nervsystem och källa till sanning, vilket inte bara kommer förenkla ditt företagande rent operativt utan också strategiskt.

Varför är ett ERP-system viktigt?

Ekonomi kräver ett affärssystem för att snabbt kunna stänga böckerna. Försäljning behöver ERP för att hantera alla kundorder. Logistik är beroende av välfungerande ERP-mjukvara för att leverera rätt produkter och tjänster till kunder i tid. Leverantörsreskontra behöver ERP för att betala leverantörer korrekt och i tid. Ledningen behöver omedelbar insyn i företagets resultat för att fatta beslut i rätt tid. Och banker och aktieägare kräver korrekta finansiella uppgifter, så de räknar med tillförlitliga data och analyser som möjliggjorts av ERP-systemet.

Ett effektivt ERP-system är avgörande för företagets funktioner, och kan vara skillnaden mellan ett välfungerande företag och ett som släpar. Ekonomiavdelningen behöver kunna hantera bokföring, redovisning och leverantörsreskontra effektivt och korrekt. Försäljningsavdelningen behöver att hantera kundorder. Logistik behöver säkerställa punktliga leveranser. Ledningen behöver realtidsinsikter och fatta rätt beslut i rätt tid. Banker och aktieägare behöver god insyn och tillförlitliga finansiella rapporter. 

Navet i allt detta stavas ERP-system. Det är det som binder ihop alla olika aktiviteter och får dem att “prata” med varandra, vilket inte bara säkerställer en smidig och effektiv företagsdrift utan också gör det komplexa enklare.

{{cta}}

Vilka företag behöver ett ERP-system?

Det går att argumentera för att alla företag kan dra nytta av ett ERP-system. Däremot brukar de oftast återfinnas bland större företag där informationen är större och processerna mer komplexa.

Vi på Saldo skulle säga att ERP-system och storleken på företaget egentligen inte har med varandra och göra, utan att det enkla svaret på frågan är att alla företag som vill effektivisera sina processer och centralisera sin administration i ett och samma system behöver ett ERP-system. 

Om man känner igen sig i att behöva tidsrapportera här, bokföra där och hantera sina ordrar eller leverantörsfakturor på ett tredje ställe, är det sannolikt dags att börja överväga ett ERP-system. Den stora fördelen med ERP-system eller affärssystem är nämligen att du slipper dubbelarbete. Du behöver bara utföra din uppgift en gång, på ett ställe. När allt finns samlat på ett ställe får du dessutom en betydligt bättre överblick. Du kan enkelt förstå vilka delar av företaget som presterar bra och vilka som släpar. 

Så, vilka företag behöver ett ERP-system? 

  • Företag som vill arbeta mer effektivt
  • Företag som vill få en tydlig överblick över sina centrala affärsprocesser
  • Företag som vill slippa dubbelarbete
  • Företag som vill ha djupare insikter

Hur fungerar ett ERP-system?

Ett ERP-system är i grunden en mjukvara eller plattform som samlar och hanterar olika affärsprocesser och resurser inom ett företag. ERP-systemet består av integrerade funktioner och moduler, som exempelvis ekonomi, personaladministration, inköp, lagerhantering och försäljning. Dessa moduler “kommunicerar” med varandra och delar samma databas, vilket ger företaget full överblick över verksamhetens olika delar. 

Ofta kan företag själv välja den eller de moduler de behöver och skala upp eller ned efter behov. Dessutom kan ERP-system eller delar av det skräddarsys utifrån företagets egna krav och önskemål.

Idag är den vanligaste lösningen att informationen lagras i molnet, vilket betyder att ERP-systemet alltid är åtkomligt så länge användaren har internetuppkoppling. Men företag som av olika anledningar inte vill eller kan använda molnbaserad modell kan såklart välja en lokal lösning.

Vilka företag behöver ett ERP-system?

Det går att argumentera för att alla företag behöver och kan dra nytta av ett ERP-system. Däremot brukar de oftast återfinnas bland större företag där informationshanteringen är större och processerna mer komplexa.

Vi på Saldo skulle säga att ERP-system och storleken på företaget egentligen inte har med varandra och göra, utan att det enkla svaret på frågan är att alla företag som vill effektivisera sina processer och centralisera sin administration i ett och samma system behöver ett ERP-system. 

Om man känner igen sig i att behöva tidsrapportera här, bokföra där och hantera sina ordrar eller leverantörsfakturor på ett tredje ställe, är det sannolikt dags att börja överväga ett ERP-system. 

Den stora fördelen med ERP-system eller affärssystem är nämligen att du slipper dubbelarbete. Du behöver bara utföra din uppgift en gång, på ett ställe. När allt finns samlat på ett ställe får du dessutom en betydligt bättre överblick och kan enkelt förstå vilka delar av företaget som presterar bra och vilka som släpar. 

Så, vilka företag behöver ett ERP-system? 

  • Företag som vill arbeta mer effektivt
  • Företag som vill få en tydlig överblick över sina centrala affärsprocesser
  • Företag som vill slippa dubbelarbete
  • Företag som vill ha djupare insikter

{{cta-2}}

Vilka faktorer bör beaktas vid val av ERP-system?

Vid valet av ett ERP-system bör företag överväga följande faktorer:

1. Företagets behov och krav

Det är viktigt att förstå sina specifika behov och krav innan man väljer ett ERP-system. Vilka funktioner och moduler behöver företaget? Vilka affärsprocesser behöver automatiseras? Genom att identifiera och definiera dessa behov kan företaget välja det ERP-system eller den variant som passar bäst.

2. Användarvänlighet och utbildning

Det är viktigt att välja ett ERP-system som är användarvänligt och lätt att lära sig för företagets anställda. Utbildning och support bör erbjudas för att säkerställa en smidig implementering och användning av systemet.

3. Skalbarhet och flexibilitet

Ett ERP-system bör vara skalbart och flexibelt för att kunna anpassas efter företagets behov och tillväxt. Det bör vara möjligt att lägga till eller ta bort moduler och funktioner när företagets behov förändras.

4. Integration med befintliga system

Om företaget redan använder andra system och programvara är det viktigt att välja ett ERP-system som kan integreras sömlöst med dessa system. Detta kommer att underlätta informationsflödet och undvika dubbelarbete och manuell datainmatning.

5. Leverantörens pålitlighet och support

Slutligen är det viktigt att välja en pålitlig och erfaren leverantör av ERP-system. Leverantören bör kunna erbjuda support och underhåll av systemet samt vara tillgänglig för att svara på dina frågor och lösa problem.

Vi skapar det ERP-system ni vill ha

På Saldo Redovisning älskar vi att hjälpa våra kunder att automatisera och förenkla sina processer. Vi har stor erfarenhet av att skräddarsy ERP-system utifrån företags specifika behov och önskemål, och vet vilken skillnad ett välfungerande ERP-system kan göra på den sista raden.

Samtidigt förstår vi att det kan vara svårt att veta var man ska börja, och att det kan kännas överväldigande att implementera nya system och processer. Men varje förändringsresa börjar med ett första steg. Varför inte inleda den med ett första möte? 

Förenkla era processer och öka er tillväxt
Är ni intresserade av ett ERP?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.