Världen brinner och vi ska släcka den elden | Saldo redovisning

Ni har hört det förut och ni kommer att höra det igen, just nu är ni som allra viktigast, och då menar jag alla ni som idag arbetar aktiv med era företag.

March 15, 2020

Godmorgon alla, tiderna är ju lite spännande just nu och den stiger från dag till dag, beroende vad som dyker upp i lådan.
Ni har hört det förut och ni kommer att höra det igen, just nu är ni som allra viktigast, och då menar jag alla ni som idag arbetar aktiv med era företag. Det är nu ni behövs som mest och för många av er kommer det bli kämpigt. Men ni är inte ensamma, vi på Saldo finns vid er sida.

Saldo hjälper er att lindra smärtan under denna resa, för det handlar om att lindra och överleva. Vi kämpar tillsammans med er. Har vi inte redan kontaktat er så räck upp handen, vi kommer till undsättning med våra lösningar och förslag.
Och du, vi tar inte betalt för detta inledande samtal.


Hur ska företag klara det, ja den frågan är inte helt lätt att svara på och alla kommer inte att klara sig. Men att fråga om hjälp kan vara skillnaden mellan liv och död. Vi pratar kontinuerligt med våra kunder just nu och försöker vara med som stöd, hitta lösningar, ta fördel av de få saker som regeringen har infört som stöd. Och det finns saker att göra, inga världsrevolutionerande saker, men väl saker som gör skillnad. När din försäljning dräneras är det svårt att ha motkraft, och i slutändan kanske det bara är konkurs kvar. Men låt oss ge några konkreta tips på åtgärder innan dess.

 • Se över resultaträkningen efter onödiga kostnader. Den enskilt viktigaste punkten. Det finns alltid kostnader som egentligen inte behövs, ta bort dom.
 • Titta över personalstyrkan, kan/måste ni permittera någon eller t.o.m. säga upp någon eller kan ni omförhandla någons lön. Tråkiga saker att göra, men nöden har ingen lag i denna stund.
 • Hur ser din privatekonomi ut, kan du sänka din egen lön.
 • Kan ni förhandla om rabatter på inköp av varor, alternativt hitta andra leverantörer?
 • Ta reda på hur mycket måste bolaget omsätta för att gå break even.
 • Hur ser betalningsförmågan på era kundfordringar ut, kan ni förändra detta så att betalningar kommer in fortare.
 • Finns det några möjligheter att sälja mer, nya marknader, nya produkter etc. I tider av kris har vi oftast de största kreativa lösningarna. Lyft fram och verkställ dessa.
 • Hyra – prata med hyresvärden angående reducerat pris/dispens med betalning.
 • Lån – prata med långivare/leasingbolag om de kan vänta med amorteringen under dessa tider.
 • Ändra F-skatt, sätt ner den till noll för 2020. Se över 2019 och begär om förtidsbetalning ifall det är mycket pengar att få tillbaka.
 • Kontrollbalansräkning måste tas fram ifall halva aktiekapitalet är förbrukat, viktigt att följa upp detta löpande. Ni vill inte landa i ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder ifall det blir konkurs. VIKTIGT!!
 • Ta fram en actionplan och följ upp den.
 • Ta fram en likviditetsprognos.

Om du behöver hjälp med något av ovanstående kontaktar du oss.


Förslag från regeringen:

 • Sänkning av arbetsgivaravgiften till 10,21% för mars-juni. Detta gäller företag för de första 30 st i företaget och en lön upp till 25.000 kr per månad. Då ger det en lättnad per lön och månad upp till max 5.300 kr
 • Korttidspermittering.
 • Hyresnedsättning. Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher så som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Det är ett stöd på 5 miljarder kronor som ska gå till hyressänkningar, där staten betalar upp till 50 procent av den fasta hyran. Men då gäller det ju att fastighetsägaren är villig att sänka din hyra
 • Företagsakut – utlåning av kapital där staten tar 70% av risken och banken resten. Första året utfaller ingen ränta. Ett sista steg då större skuldbörda är en katastrof när inte verksamheten går med plus. Men ändå viktigt att fundera över.
 • Likviditetsförsäkring hos skatteverket – anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms, även vid årsmoms för 2019. Fortfarande en skuld som ska betalas och den kan bli en personlig sådan för styrelsen. Ett liten varning bara. Förslag om att inte personligt ansvar ska utfalla på dessa skatter finns, vilket gör det lättare såklart.
 • Ytterligare en likviditetsförsäkring som är riktigt bra. Detta gäller enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Hela vinsten för 2019 kan sättas av i en periodiseringsfond (d.v.s ingen skatt att betala för 2019), denna kan sedan användas mot ev. förlust under 2020. . Som alltid finns det ett tak för denna periodiseringsfond - nämligen 1 miljon kronor.
 • Slopat karensavdrag.
 • Staten tar över sjuklöneansvar i två månader.
 • Företagare som blir utan arbete kommer under 2020 att kunna lägga sitt företag vilande vilket möjliggör a-kassa och det kommer även att bli lättare att komma igång igen efter krisen.Viktigt är att vi alla pratar med varandra, delar med oss och hjälper i den mån vi kan. Ju fler bolag vi kan rädda desto bättre kommer vårt land må när det här har lagt sig. Dessutom rustar vi så att vi klarar nästa tillfälle bättre. För ett virus kommer tillbaka, det vet vi.

Tillsammans!


Mattias Segerbrand

Kreativ Ledare
Saldo Redovisning
0708-30 34 20
mattias@saldoredo.se

Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.