Årsredovisning & årsbokslut: Vad är det & vad är skillnaden?

Bokslut och årsredovisning är två finansiella rapporteringsmetoder som varje företagare bör vara bekant med. Medan båda ger en överblick över företagets ekonomiska ställning, är bokslutet en sammanställning av företagets finansiella transaktioner över ett räkenskapsår, medan årsredovisningen är en mer omfattande rapport som inkluderar bokslutet samt ytterligare information och analyser, och blir en offentlig handling när den skickas in till Bolagsverket. 

October 19, 2023

Vad är årsbokslut?

Årsbokslutet är en sammanställning av alla ekonomiska transaktioner som ett företag har genomfört under ett räkenskapsår. Det ger en överblick över företagets ekonomiska prestation och situation vid räkenskapsårets slut genom att analysera och dokumentera balans- och resultaträkningen samt genomföra bokslutstransaktioner som periodisering av intäkter och kostnader, skattemässiga justeringar, och avskrivningar.

Vad är årsredovisning?

Årsredovisningen går ett steg längre än årsbokslutet genom att inte bara presentera företagets finansiella data utan också inkludera ytterligare dokument som noter, förvaltningsberättelse och eventuellt en revisionsberättelse. Den är en offentlig handling och måste lämnas in till Bolagsverket, vilket gör att externa intressenter, som investerare och konkurrenter, kan granska företagets ekonomiska ställning och prestation.

{{cta}}

Skillnader mellan årsbokslut och årsredovisning

Medan båda rapporterna ger insikt i företagets ekonomi, är årsredovisningen mer omfattande och inkluderar årsbokslutet som en del av dess innehåll. Årsredovisningen erbjuder en djupare insikt i företagets ekonomiska hälsa och strategier genom att tillhandahålla ytterligare information och analyser.

Regelverk för upprättande av årsbokslut och årsredovisning

När det kommer till att upprätta årsbokslut och årsredovisning, finns det specifika regelverk att följa. Årsbokslutet formuleras med hjälp av riktlinjer från K-regelverket, specifikt under årsbokslut (BFNAR 2017:3). Å andra sidan, när en årsredovisning skapas, används antingen K2-riktlinjerna, avsedda för mindre företag (BFNAR 2016:10), eller K3-riktlinjerna, som tillämpas på både årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Rekommenderad läsning: K2 och K3 - vad är skillnaden och vilket regelverk ska du välja?

Boksluts- och årsredovisningskrav baserat på bolagsform

Enskild firma

För de som driver en enskild firma kan kraven variera när det kommer till bokslut och årsredovisning. Generellt sett kan ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut vara tillräckligt. Dock, om företagets omsättning klättrar över 3 miljoner kronor, blir det nödvändigt att upprätta en årsredovisning för att uppfylla de lagstadgade kraven.

Aktiebolag

Om du driver ett aktiebolag är du bunden av lagstiftningen att upprätta en årsredovisning, oavsett företagets storlek eller omsättning. Årsredovisningen ska sedan insändas till Bolagsverket, där den blir en offentlig handling och tillgänglig för insyn från allmänheten och andra intressenter.

Vikten av korrekt bokföring och rapportering

Att upprätthålla noggrann och transparent bokföring är inte bara lagstadgat, utan det är också avgörande för att säkerställa företagets långsiktiga överlevnad och framgång. Korrekt rapportering hjälper företagsledare att fatta välgrundade beslut och bygger förtroende med externa intressenter.

{{cta-2}}

Sammanfattning

Att förstå och korrekt implementera bokslut och årsredovisning är avgörande för att upprätthålla ett företags finansiella integritet och bygga förtroende bland intressenter. Medan båda ger värdefull insikt i företagets ekonomi, erbjuder de olika nivåer av detalj och insyn.

Vanliga frågor 

  1. Vad är de huvudsakliga skillnaderna mellan årsbokslut och årsredovisning?

Årsbokslutet fokuserar på att sammanställa och rapportera företagets finansiella transaktioner över ett räkenskapsår, medan årsredovisningen är en mer omfattande rapport som inkluderar bokslutet samt ytterligare information och analyser, och blir en offentlig handling när den skickas in till Bolagsverket.

  1. Vilka företag är skyldiga att upprätta en årsredovisning och varför?

Alla aktiebolag i Sverige är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag behöver också upprätta en årsredovisning om omsättningen överstiger 3 miljoner kronor. Årsredovisningen är viktig för att ge en överblick över företagets ekonomiska ställning och för att uppfylla de lagstadgade kraven.

  1. Hur påverkar val av företagsform och storlek kraven på bokslut och årsredovisning?

Kraven på bokslut och årsredovisning varierar beroende på företagsform och storlek. Enskilda firmor och vissa bolagsformer (som handelsbolag och kommanditbolag med enbart fysiska personer som delägare) kan ha möjlighet att välja mellan årsbokslut och årsredovisning beroende på omsättning, medan aktiebolag alltid är skyldiga att upprätta en årsredovisning.

Vi hjälper dig med bokslutet och årsredovisningen
Vi hjälper dig med bokföringen, oavsett företagsform
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.