Guide: redovisning av försäljningsrapporter & kassarapporter

Inom restaurangnäringen där marginalerna ofta är små och konkurrensen hård, är det avgörande att ha full kontroll på ekonomin. Detta inkluderar att förstå och hantera dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter effektivt. Denna guide syftar till att ge dig en djupare förståelse av vad dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter är, hur de skapas och hur de kan integreras i ditt bokföringssystem. Vi kommer också att täcka skatteaspekter och hur du förbereder för revisionen.

September 29, 2023

{{cta}}

Varför dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter är viktiga

Dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter är inte bara en administrativ börda, de är viktiga verktyg för att:

 • Förstå dina intäkter och kostnader i realtid
 • Identifiera trender och mönster i försäljningen
 • Förbättra din skatteplanering
 • Förbereda för eventuella revisioner och uppfylla lagkrav

Vad är en daglig försäljningsrapport?

Definition och komponenter

En daglig försäljningsrapport är en sammanställning av alla transaktioner som har ägt rum under en dag. Den inkluderar:

 • Totala intäkter
 • Antal sålda varor
 • Betalningsmetoder
 • Eventuella returer eller rabatter

Hur den skiljer sig åt från en kassarapport

Medan en daglig försäljningsrapport fokuserar på försäljningsdata, fokuserar en kassarapport på kassans innehåll, inklusive kontanter, korttransaktioner och eventuella diskrepanser.

Vad är en kassarapport?

Definition och komponenter

En kassarapport är en detaljerad redogörelse för kassans innehåll vid dagens slut. Den inkluderar:

 • Kontantbelopp
 • Korttransaktioner
 • Diskrepanser
 • Eventuella uttag eller insättningar

Hur den relaterar till dagliga försäljningsrapporter

Kassarapporten kompletterar den dagliga försäljningsrapporten. Medan försäljningsrapporten ger en översikt över försäljningen, hjälper kassarapporten dig att spåra varje krona som kommer in eller går ut ur kassan.

Skapa en daglig försäljningsrapport

Steg-för-steg guide

 1. Samla data: Samla all försäljningsdata från ditt POS-system.
 2. Analysera data: Bryt ner data i olika kategorier som mat, dryck, etc.
 3. Beräkna totaler: Summera totala intäkter, antal sålda varor, etc.
 4. Jämför med tidigare rapporter: Detta hjälper dig att identifiera trender.

Viktiga datapunkter att inkludera

 • Totala intäkter
 • Antal transaktioner
 • Genomsnittlig försäljning per transaktion
 • Betalningsmetoder

Skapa en kassarapport

Steg-för-steg guide

 1. Räkna kassan: Räkna alla kontanter i kassan.
 2. Jämför med POS-systemet: Se till att beloppen stämmer överens.
 3. Notera diskrepanser: Om det finns några.
 4. Arkivera rapporten: För framtida referens och revision.

Viktiga datapunkter att inkludera

 • Kontantbelopp
 • Korttransaktioner
 • Diskrepanser
 • Uttag och insättningar

Integrera med bokföringssystemet

Hur man överför data till bokföringssystemet

Det finns flera programvaror som kan automatisera denna process, vilket både sparar tid och minskar risken för fel. Det är viktigt att välja en programvara som är kompatibel med ditt nuvarande bokföringssystem. 

Som kund hos Saldo ser vi till att alla betalningar synkar med ditt kassasystem i realtid och att du har en bokföring som aldrig släpar. Allt du behöver göra är att ta betalt så ser vi till att systemen är synkade.

{{cta-2}}

Hur man använder försäljningsdata för att förbättra restaurangintäkter

Använda försäljningsanalys för att identifiera möjligheter

Försäljningsdata kan vara en värdefull källa av information som hjälper dig att förstå kundernas beteende. Genom att analysera denna data kan du identifiera vilka rätter som är mest populära, vilka tider på dagen som genererar mest försäljning, och till och med vilka servitörer som presterar bäst. Denna typ av försäljningsanalys kan hjälpa dig att fatta informerade beslut om allt från menyer till personal.

Säsongsmässiga försäljningstrender

Förståelse för säsongsmässiga trender kan vara avgörande för att maximera dina restaurangintäkter. Om du till exempel vet att försäljningen av fiskrätter ökar under sommaren, kan du lagerhålla mer fisk och marknadsföra dessa rätter mer.

Skatteaspekter

Hur dessa rapporter påverkar din skatteplanering

Genom att ha ordning på dina dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter kan du förbättra din skatteplanering. För mer information, se vår guide om skatteplanering för restauranger: En komplett guide för att maximera lönsamheten och minska skattetrycket.

Dokumentation för skattemyndigheter

Det är viktigt att arkivera alla rapporter och kvitton som kan behövas för skattemyndigheterna. Detta inkluderar både dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter.

Revision och compliance

Hur man förbereder för en eventuell revision

För att förbereda för en eventuell revision, se till att alla rapporter är korrekta och arkiverade. Det är också viktigt att följa alla lagar och regler som gäller för restaurangbranschen.

Utöver att förbereda för revisioner är det också viktigt att säkerställa att din restaurang alltid är i linje med gällande lagar och regler. Detta kallas för 'compliance'. Att inte följa dessa kan leda till böter eller andra rättsliga konsekvenser.

Lagkrav och regler att följa

I Sverige måste alla företag följa Bokföringslagen och Skatteverkets regler. Det inkluderar korrekt hantering och arkivering av dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter.

Felsökning och vanliga problem

Hur man identifierar och löser vanliga problem

Vanliga problem inkluderar diskrepanser mellan kassan och rapporterna, felaktiga transaktioner och saknade kvitton. Lösningar inkluderar att dubbelkolla alla inmatningar och att ha en strukturerad process för att hantera diskrepanser.

Fallgropar att undvika

 • Ignorera inte små diskrepanser; de kan bli stora över tid.
 • Se till att all personal är utbildad i hur man hanterar kassan och skapar rapporter.

Praktiska tips

 • Automatisera processen så mycket som möjligt för att spara tid och minska fel.
 • Utbilda din personal ordentligt.
 • Håll alltid dina rapporter uppdaterade och arkiverade.
 • Handlingsplan för effektiv hantering av rapporter
 • Utvärdera ditt nuvarande system
 • Implementera nödvändiga förändringar
 • Utbilda din personal
 • Övervaka och justera

Vanliga frågor om hantering av dagliga försäljningsrapporter och kassarapporter

 1. Vad är den största skillnaden mellan en daglig försäljningsrapport och en kassarapport?

En daglig försäljningsrapport fokuserar på försäljningsdata, medan en kassarapport fokuserar på kassans innehåll.

 1. Hur ofta bör jag göra en daglig försäljningsrapport?

Som namnet antyder, bör en daglig försäljningsrapport göras dagligen för bästa resultat och insikt.

 1. Är det lagligt krav på att ha dessa rapporter?

Ja, enligt svensk lagstiftning är det obligatoriskt att ha ordning på ditt företags bokföring, vilket inkluderar dessa rapporter.

 1. Kan jag automatisera processen för att skapa dessa rapporter?

Ja, det finns flera programvaror som kan hjälpa dig med detta.

 1. Hur kan jag använda försäljningsdata för att förbättra min restaurangverksamhet?

Försäljningsdata kan ge dig insikt i kundbeteenden, populära rätter, och försäljningstrender. 

Genom att analysera denna data kan du göra informerade beslut som kan leda till ökad försäljning. Till exempel, om du märker att en viss rätt säljer bra, kan du marknadsföra den mer. Eller om du ser att försäljningen är låg under vissa tider på dagen, kan du erbjuda specialerbjudanden för att öka försäljningen.

Driver du restaurang och vill ha hjälp med redovisningen?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.