Skatteplanering för restauranger: Maximera er lönsamhet

I en bransch där marginalerna ofta är små, är det avgörande att ha en solid skatteplanering för att maximera lönsamheten. Det handlar inte bara om att hålla koll på daglig försäljning eller restaurangintäkter. Det handlar om att förstå hela bilden, från försäljningsrapporter till kassarapporter. I denna artikel utforskar vi de viktigaste elementen i skatteplanering för restauranger och ger dig konkreta verktyg för att maximera din lönsamhet och minimera ditt skattetryck.

September 28, 2023

Varför skatteplanering är avgörande för restauranger

Skatteplanering är inte bara en administrativ börda; det är en strategisk del av din restaurangs framgång. Genom att förstå och effektivt hantera din skattebörda kan du öka din dagliga försäljning och därmed dina restaurangintäkter. Detta är särskilt viktigt i en bransch där marginalerna ofta är små och konkurrensen är hård. En väl genomtänkt skatteplan gör skillnad mellan en lönsam månad och en där du kämpar för att bryta jämnt.

Målgrupp och syfte med guiden

Denna guide riktar sig till restaurangägare, redovisningsansvariga och andra intressenter inom restaurangbranschen. Syftet är att ge en översikt över försäljning och konkreta verktyg för att förbättra din skatteplanering.

Grundläggande skattebegrepp

För att förstå skatteplanering måste vi först gå igenom några grundläggande skattebegrepp:

 • Inkomstskatt: Skatt på den inkomst din restaurang genererar.
 • Moms: En konsumtionsskatt som läggs till priset på varor och tjänster.
 • Arbetsgivaravgifter: Avgifter som arbetsgivaren måste betala för sina anställda.
 • Kapitalvinster: Skatt på vinst från försäljning av tillgångar.

Bokföring och redovisning

Vikten av korrekt bokföring

Bokföring är ju i grunden en administrativ uppgift som i sig kanske inte alltid är den mest spännande av uppgifter. Men ur korrekt bokföring springer också välgrundade beslut, det är genom den du bland annat lägger grunden för all framgångsrik skatteplanering och finansiell styrning i din restaurang. Genom att bokföra korrekt kan du hålla koll på dina försäljningsrapporter, kassarapporter och annan viktig försäljningsdata som behövs för en effektiv skatteplanering. 

Varför är korrekt bokföring så viktigt?

För det första ger en noggrann bokföring dig en realtidsöversikt över din restaurangs ekonomiska hälsa. Detta är avgörande för att fatta välgrundade beslut, oavsett om det handlar om personalhantering eller investeringar i ny utrustning eller något helt annat. Utan en korrekt bokföring flyger du blind, och det är ett riskabelt sätt att driva en verksamhet på.

{{cta}}

​​Undvik juridiska problem

För det andra kan felaktig eller ofullständig bokföring leda till allvarliga juridiska problem. Det kan resultera i böter, rättsliga påföljder och i värsta fall kan det leda till att din restaurang måste stänga. Det är därför viktigt att alltid vara uppdaterad med de senaste skatte- och redovisningsreglerna, något som en professionell redovisningstjänst kan hjälpa dig med.

Val av redovisningsmetod: kontantmetoden vs. periodiseringsmetoden

Det finns två huvudmetoder för redovisning: kontantmetoden och periodiseringsmetoden. Valet mellan dem kan ha en stor inverkan på din försäljningsanalys och skatteplanering.

Kom ihåg att utnyttja skatteavdrag

En av nycklarna till att minska sitt skattetryck är att utnyttja skatteavdrag i de fall där det är möjligt. 

Vanliga avdrag för restauranger

 • Inköp av råvaror
 • Utrustning och inventarier
 • Marknadsföring

Så dokumenterar du avdrag korrekt

För att kunna utnyttja de skatteavdrag som är tillgängliga för restauranger är det absolut nödvändigt att ha en korrekt och fullständig dokumentation. Detta går långt utöver att bara spara kvitton och fakturor. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

 • Kvittensamling och arkivering

För det första bör du ha en strukturerad process för att samla in och arkivera alla kvitton och fakturor som rör din restaurang drift. Detta inkluderar inte bara stora inköp som utrustning, utan även mindre utgifter som råvaror, rengöringsmaterial och kontorsmaterial. Det är viktigt att varje kvitto är tydligt märkt med datum och syfte för inköpet.

 • Digitalisering

I dagens digitala värld är det också en god idé att digitalisera din dokumentation. Detta gör det lättare att söka, sortera och dela dokument med din redovisningsbyrå eller skatteexpert. Som kund hos Saldo samlas all din dokumentation i vårt ekonomisystem. Det finns en mängd appar och programvaror som kan hjälpa dig med detta. Som kund hos Saldo skapas och hanteras exempelvis all din dokumentation i vårt ekonomisystem. Allt du behöver göra är att fota dina kvitton, skapa och godkänna fakturor. Resten sköter vi. 

{{cta-2}}

 • Kategorisering

En annan viktig aspekt av korrekt dokumentation är att kategorisera dina utgifter. Detta gör det enklare att fylla i din skattedeklaration och att identifiera vilka avdrag du har rätt till. Kategoriseringen bör vara så detaljerad som möjligt, inklusive underkategorier för olika typer av utgifter.

Momsplanering

Momsregistrering och rapportering

Alla restauranger måste vara momsregistrerade och rapportera moms regelbundet. Detta är viktigt för att hålla koll på din restaurangkassa.

Olika moms på olika typer av försäljning

Kom ihåg att momssatsen varierar beroende på typen av försäljning. För restaurang- och cateringtjänster är momssatsen 12 % på allt förutom den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl som istället beskattas med 25%.  

För mer om information om moms inom restauranger rekommenderar vi vår artikel kompletta guide till moms i restaurangbranschen 2023

Hantering av anställda och arbetsgivaravgifter

Skatter och avgifter för anställda

Förutom löner måste restaurangägare också betala arbetsgivaravgifter, vilket ofta utgör en stor del verksamheters skattekostnader.

Tips för att minska arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgiften är ju vad den är, och den är inte helt enkel att påverka. Men det finns några generella tips för att undvika att betala onödigt höga arbetsgivaravgifter.

Säsongsmässig skatteplanering

Hur högtider och säsongsvariationer påverkar skatter

Under högtider som jul och sommar kan din försäljning öka, vilket också påverkar din skattebörda.

Planeringstips för säsongsbetonade restauranger

 • Förbered dig i god tid
 • Anpassa personalstyrkan efter behov

Sammanfattning och slutsatser

Praktiska tips

 • Håll alltid din bokföring uppdaterad.
 • Var proaktiv med din skatteplanering.
 • Använd digitala verktyg och konsulter för att optimera din skattehantering.
 • Handlingsplan för effektiv skatteplanering
 • Gör en översyn av din nuvarande skattesituation.
 • Identifiera möjliga avdrag och incitament.
 • Skapa en långsiktig skatteplanering.

​​Vanliga frågor om skatteplanering för restauranger

 1. Hur ofta måste jag rapportera moms?

Momsrapporteringens frekvens kan variera beroende på din restaurangs omsättning. I Sverige är det vanligt med månads-, kvartals- eller årsrapportering. Det är viktigt att konsultera med en redovisningsexpert för att bestämma vad som passar bäst för din verksamhet.

 1. Vilka är de vanligaste skatteavdragen för restauranger?

De vanligaste avdragen inkluderar kostnader för råvaror, personalutbildning, marknadsföring och underhåll av lokalerna. Energi- och vattenkostnader kan också vara avdragsgilla.

 1. Hur hanterar jag skatteeffekterna av att expandera min restaurang?

Expansion kan ha flera skatteeffekter, inklusive ökade arbetsgivaravgifter och potentiella kapitalvinster. Det är viktigt att ha en detaljerad skatteplan innan du påbörjar någon form av expansion.

 1. Vad ska jag göra om jag blir granskad av Skatteverket?

Om du blir granskad av Skatteverket är det viktigt att ha all din bokföring och dokumentation i ordning. Det kan också vara klokt att anlita en redovisningskonsult för att hjälpa dig genom processen.

Vi hjälper dig att hålla koll på bokföringen
Är du restaurangägare och i behov av redovisningshjälp?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.