Vad är dagskassa & Z-rapport, och hur bokförs det? 

Hantering och bokföring av dagskassa är kritiska aspekter inom företagsdrift och redovisning. Detta område kräver detaljerad uppmärksamhet och noggrannhet för att säkerställa att företagets finansiella transaktioner spåras och rapporteras korrekt. Denna artikel kommer att utforska vad dagskassa innebär, varför det är viktigt, och hur det bokförs korrekt, samt lyfta fram skillnaden mellan dagskassa/Z-rapport och kassarapport.

September 29, 2023

Vad innebär dagskassa?

Dagskassa refererar till de transaktioner som registreras i ett företags kassasystem, det vill säga kassamaskin eller kassaregister, under en dag. I slutet av arbetsdagen erhålls en översikt över alla genomförda affärshändelser, mer känd som en dagsrapport eller Z-rapport. Denna rapport inkluderar såväl kontantbetalningar som korttransaktioner. Dagskassahantering är vanligt inom restaurangbranschen och alla övriga branscher där varor och tjänster betalas direkt på plats.

{{cta}}

Varför är bokföring av dagskassa viktigt?

Varje såld produkt eller tjänst måste registreras i dagskassan, vare sig betalningen är kontant eller via kort. Detta krävs av två anledningar

  • Varje transaktion måste dokumenteras
  • Kunden har alltid har rätt till ett kvitto. 

Enligt bokföringslagen måste också alla dokumenterade transaktioner bokföras, vilket senast måste ske nästa arbetsdag. Detta för att säkerställa transparens och förhindra skattefiffel och olaglig försäljning.

Hur genomförs bokföring av dagskassa?

Det är inte nödvändigt att bokföra varje individuell transaktion; det räcker med att notera den totala försäljningen som anges i dagsrapporten/Z-rapporten vid dagens slut. Denna rapport innehåller totala intäkter, både kontant och kort, samt eventuella uttag. All denna information ska sedan noteras i en samlad verifikation daterad till den aktuella dagen.

Vad är skillnaden mellan en dagskassa och en kassarapport?

Nu tänker ni säkert, vänta lite nu, ni har ju redan skrivit en guide för redovisning av försäljningsrapporter & kassarapporter? Varför allt detta snack om dagskassa och Z-rapporter? Är det inte samma sak?

Inte riktigt. Det finns framförallt en viktig skillnad mellan en daglig kassarapport och Z-rapport. 

{{cta-2}}

Daglig Kassarapport:

En daglig kassarapport är en rapport som skapas vid slutet av varje arbetsdag och listar alla transaktioner som har ägt rum under dagen, inklusive försäljning, återbetalningar och uttag. Den dagliga kassarapporten ger en översikt över företagets dagliga finansiella aktiviteter och hjälper företagare att hålla reda på intäkter och utgifter.

För mer information om dagliga kassarapporter läs också vår guide för redovisning av försäljningsrapporter & kassarapporter.


Z-rapport: 

En Z-rapport är en specifik typ av kassarapport som inte bara registrerar dagens transaktioner utan även nollställer eller "nollar" kassaregistret inför nästa dag. Detta innebär att när en Z-rapport har skapats, kan inte transaktionerna för den dagen ändras eller manipuleras, vilket skapar en säkrare och mer tillförlitlig registrering av företagets finansiella transaktioner. Z-rapporter används ofta som en del av företagets officiella bokföring och kan krävas av skattemyndigheterna.

Medan båda rapporterna hjälper till att hålla reda på dagliga transaktioner, går Z-rapporten ett steg längre genom att låsa och nollställa dagens data, vilket förhindrar framtida förändringar och garanterar integritet och noggrannhet i företagets finansiella poster.

 

Sammanfattning

Att bokföra dagskassa är en viktig aspekt av varje företags ekonomiska hantering. Korrekt hantering och bokföring av dagskassa hjälper till att upprätthålla en transparent och laglig verksamhet, och ser till att alla transaktioner är korrekt dokumenterade. Detta skyddar både företag och konsumenter och säkerställer en rättvis och laglig handel.

FAQ:

1. Varför är dagskassa så viktigt för ett företag?

Dagskassa är viktigt eftersom det ger en daglig översikt över företagets alla finansiella transaktioner, vilket hjälper till med bokföring och finansiell planering.

2. Hur ofta bör jag göra en dagskassa/Z-rapport?

En dagskassa/Z-rapport bör göras vid slutet av varje arbetsdag för att säkerställa att alla dagens transaktioner har registrerats korrekt.

3. Vad är skillnaden mellan en dagskassa och en kassarapport?

En dagskassa ger en detaljerad översikt över en dags försäljning och transaktioner, medan en kassarapport ger en översikt över alla transaktioner som skett i kassan under en specifik period.

4. Vad ska jag göra om jag upptäcker ett fel i min dagskassa?

Om du upptäcker ett fel i din dagskassa bör du omedelbart korrigera det. Det är viktigt att adressera och rätta till alla fel så snart som möjligt för att upprätthålla noggrann och korrekt bokföring.

5. Kan jag skippa att göra en dagskassa om jag har en långsam försäljningsdag?

Nej, även om försäljningen är långsam eller obefintlig måste en dagskassa/Z-rapport ändå göras för att registrera att inga transaktioner har ägt rum under dagen.

Driver du restaurang och vill ha hjälp med redovisningen?
Vi hjälper dig att hålla koll på redovisningen?
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.