Redovisningsfelen restauranger gör & hur man undviker dem

Att driva en restaurang är ingen enkel uppgift, och en av de mest kritiska aspekterna som ofta förbises är redovisning. Det är inte bara en fråga om att hålla koll på daglig försäljning eller restaurangintäkter. Det handlar om att förstå hela bilden, från försäljningsrapporter till kassarapporter. I den här artikeln kommer vi att gå igenom de vanligaste redovisningsfelen som restauranger gör och hur du kan undvika dem.

October 19, 2023

Varför redovisning är viktig för restauranger

Redovisning är inte bara en administrativ uppgift; det är en strategisk process som kan göra eller bryta din restaurangverksamhet. Det hjälper dig att förstå din försäljningsdata, vilket i sin tur hjälper dig att fatta välgrundade beslut. En noggrann försäljningsanalys kan avslöja mönster och trender som kan vara avgörande för din verksamhet. För att inte tala om att en solid redovisning kan hjälpa dig att attrahera investerare och partners som ser potentialen i din restaurang.

{{cta}}

Konsekvenser av redovisningsfel

Fel i redovisningen kan leda till allvarliga konsekvenser, från böter och rättsliga påföljder till förlorat förtroende från investerare och kunder. Det är därför det är så viktigt att ha en solid redovisningspraxis på plats. En enda felaktig kassarapport kan leda till en dominoeffekt av problem som kan vara svåra att återhämta sig från.

Fel #1: Otillräcklig dokumentation av kvitton och fakturor

Utan ordentlig dokumentation av kvitton och fakturor kan du inte göra en korrekt försäljningsöversikt. Detta kan i sin tur påverka din förmåga att göra korrekta skatteanmälningar.

Hur man undviker det

För att undvika detta problem bör du se till att alla transaktioner, inklusive kontanttransaktioner i kassan, dokumenteras korrekt. Använd digitala verktyg för att spåra och lagra dessa dokument.

Fel #2: Felaktig kategorisering av utgifter

Ett vanligt misstag är att felaktigt kategorisera matkostnader som underhåll eller vice versa. Detta kan snedvrida din försäljningsrapport och leda till felaktiga finansiella beslut. Till exempel, om du kategoriserar en stor inköpsorder av mat som en kapitalinvestering, kan det göra det svårt att spåra dina faktiska driftskostnader.

Tips för korrekt kategorisering

Använd en dedikerad programvara som hjälper dig att kategorisera utgifter korrekt. Detta kommer att göra din försäljningsanalys mer exakt. Det är också viktigt att utbilda ditt team om vikten av korrekt kategorisering. Ett litet fel kan leda till stora problem längre fram.

Fel #3: Försummad uppföljning av kassahantering

Dålig kassahantering kan leda till stöld och förlust. Det kan också göra det svårt att spåra daglig försäljning och restaurangintäkter.

Bästa praxis för kassahantering

Använd digitala kassasystem som automatiskt kan generera Z-rapporter. Detta hjälper dig att hålla koll på varje transaktion och förhindrar fel.

Fel #4: Ignorera skatteplanering och -rapportering

Många restauranger fokuserar inte på skatteplanering, vilket kan leda till stora böter och rättsliga problem. Det är inte ovanligt att restauranger missar viktiga deadlines eller inte håller tillräcklig dokumentation för skatteändamål. För mer information, se vår artikel skatteplanering för restauranger.

{{cta-2}}

Hur man förbereder sig för skattesäsongen

För att förbereda dig för skattesäsongen, bör du börja med att samla alla nödvändiga dokument och se till att din försäljningsdata är korrekt. Använd professionella redovisningstjänster för att säkerställa att allt är i ordning. Det är också en bra idé att ha regelbundna möten med din redovisningsbyrå för att diskutera eventuella skatteplaneringsstrategier.

Fel #5: Otillräcklig övervakning av lager och inventarier

Felaktig lagerhantering är en av de mest kostsamma misstagen en restaurang kan göra. Det kan leda till svinn, vilket är en av de största utgiftsposterna för många restauranger. Svinn kan bero på allt från förfallna livsmedel till stöld, och varje förlorad produkt är en förlorad inkomst. Denna typ av slöseri kan ha en enorm inverkan på din försäljningsöversikt och därmed din lönsamhet. Det kan också leda till att du gör felaktiga beställningar i framtiden, vilket kan öka dina kostnader ytterligare. Om du inte har en korrekt bild av ditt lager, kan det också leda till att du missar försäljningsmöjligheter på grund av utsålda varor.

Verktyg och metoder för bättre lagerhantering

För att effektivt hantera ditt lager bör du använda moderna lagersystem som kan integreras med ditt kassasystem. Dessa system kan hjälpa dig att hålla koll på inventarier i realtid och kan även skicka varningar när det är dags att beställa mer av en viss produkt. Detta minskar risken för svinn och hjälper dig att maximera din försäljning.

Men teknologi är bara en del av lösningen. Det är också viktigt att utbilda ditt team om vikten av korrekt lagerhantering. Detta inkluderar allt från att korrekt märka produkter till att följa först-in-först-ut-principen för att minimera svinn. Regelbundna lagerkontroller och revisioner är också avgörande för att säkerställa att ditt system är så exakt som möjligt.

För restauranger som har flera platser kan det vara särskilt utmanande att hålla koll på lager och inventarier. I dessa fall kan det vara värdefullt att använda ett centraliserat lagersystem som kan spåra inventarier över alla platser. Detta kan hjälpa dig att göra mer exakta beställningar och kan även göra det möjligt att flytta inventarier mellan platser för att minimera svinn.

Fel #6: Inkorrekt redovisning och bokföring av dricks

Att missköta redovisningen och bokföringen av dricks kan inte bara leda till problem med lagens långa arm, utan det kan också skapa skatteineffektivitet, vilket innebär att din restuarang betalar mer skatt än vad som är nödvändigt. Även om bokföring och redovisningen av dricks på pappret kan se ut som en rejäl spänningshuvudvärk är det faktiskt inte särskilt svårt, när man väl förstått grunderna.

Rekommenderad läsning: Dricks i restaurangbranschen: Redovisning, Skatt & Bokföring

Slutsats 

Att undvika redovisningsfel är avgörande för att driva en framgångsrik restaurang. Genom att vara uppmärksam på dessa vanliga misstag och vidta åtgärder för att rätta till dem, kan du förbättra din verksamhet och öka din lönsamhet.

Nyckeltakeaways:

  • Korrekt redovisning är avgörande för framgång.
  • Fel i redovisningen kan ha allvarliga konsekvenser.
  • Digitala verktyg kan hjälpa dig att undvika vanliga fel.

Är du restaurangägare och i behov av redovisningshjälp?
Vi hjälper dig att hålla koll på redovisningen
Get up to speed with "Unlocking Carbon"
Subscribe to our newsletter to get fresh insights and news on all things carbon markets.
Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Länk till Saldos Facebook
Söker du redovisningshjälp?

Vi kan redovisning. Hör av dig, så tar vi det därifrån.

Thank you!
Oops! Something went wrong while submitting the form.